Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 3, 2024 
Tis2024-01-16 13:00 - 16:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning
Introduktion
ALLA Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Introduktion Pedagogik III
samt delkursen Pedagogikens forskningsfält.

15.00-16.00
Första sondering finna uppsatspartner.
Studiehandledning Pedagogikens forskningsfält.
Ons2024-01-17 09:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning ALLA Petra Roll Bennet Om uppgiften forskningsorientering.
Att söka, läsa och granska vetenskapliga artiklar.

11.00-12.00
Fortsatt sondering uppsatspartner.
Bryman om litteratursökning.
Tors2024-01-18 10:00 - 12:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 3 Anna Nørholm Lundin Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Hansson, K., & Petersson, C. C. (2021). Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin. Sociologisk forskning, 58(1-2), 33-51.
Fre2024-01-19 10:00 - 12:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Petra Roll Bennet Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Tengelin, E., Hensing, G., Holmgren, K., Ståhl, C., & Bertilsson, M. (2022). Swedish managers’ experience-based understanding of the Capacity to work in employees with Common Mental Disorders: a Focus Group Study. Journal of occupational rehabilitation, 32(4), 685-696.
10:00 - 12:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 2 Anna Nørholm Lundin Seminarium 1: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Obligatoriskt
Hansson, K., & Petersson, C. C. (2021). Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin. Sociologisk forskning, 58(1-2), 33-51.
13:00 - 15:00 2427, Frescativägen 54, Vån 4
2527, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund ALLA Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 11:00 - 12:00 2431, Frescativägen 54, Vån 4 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Petra Roll Bennet Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena.
13:00 - 15:00 2427, Frescativägen 54, Vån 4
2527, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena.
15:00 - 16:00 2431, Frescativägen 54, Vån 4 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Frågestund Anna Nørholm Lundin Tillfälle att pröva första idé uppsatsämne med studiekamrater och lärare i smågrupper.
Boka tid på Athena.
Tis2024-01-23 10:00 - 12:00 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Infosök ALLA Bibliotekskurs. Att söka i databaser efter tidigare forskning. Genomför på egen hand när det passar. Så snart som möjligt!
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Föreläsning ALLA Petra Roll Bennet Problemformulering, syfte och frågeställningar.

Fortsatt sonderande uppsatspartner att skriva med.
Bryman, A (2018) kap. 4. APA-lathund
Ons2024-01-24 10:00 - 12:00 2403, Frescativägen 54, Vån 4 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Anna Nørholm Lundin Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Svensk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Hansson, K., & Petersson, C. C. (2021). Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin. Sociologisk forskning, 58(1-2), 33-51.
10:00 - 12:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 2 Petra Roll Bennet Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Tengelin, E., Hensing, G., Holmgren, K., Ståhl, C., & Bertilsson, M. (2022). Swedish managers’ experience-based understanding of the Capacity to work in employees with Common Mental Disorders: a Focus Group Study. Journal of occupational rehabilitation, 32(4), 685-696.
13:00 - 15:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 3 Petra Roll Bennet Seminarium 2: Vetenskaplig artikel. Engelsk. Förbered
genom att skriva seminarietext utifrån seminarieuppgift
studiehandledning.
Tengelin, E., Hensing, G., Holmgren, K., Ståhl, C., & Bertilsson, M. (2022). Swedish managers’ experience-based understanding of the Capacity to work in employees with Common Mental Disorders: a Focus Group Study. Journal of occupational rehabilitation, 32(4), 685-696.
Fre2024-01-26 09:00 - 11:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 1 Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete i att söka artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Handledning "Uppsatsplan 1".
12:00 - 14:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 3 Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete i att söka artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Handledning "Uppsatsplan 1".
14:00 - 16:00 1511, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 2 Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledning och eget arbete i att söka artiklar inför uppgift "Individuell forskningsorientering". Handledning "Uppsatsplan 1".
v 5, 2024 
Ons2024-01-31 13:00 - 15:00 2411, Frescativägen 54, Vån 4
2503, Frescativägen 54, Vån 5
2519, Frescativägen 54, Vån 5
PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Workshop Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledning forskningsorentering.
Boka tid på Athena!
Tors2024-02-01 09:00 - 11:00 1503, Frescativägen 54, Vån 5 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Handledning Grupp 1 Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledningstillfälle samtliga inlämningar.
12:00 - 14:00 D416, Södra huset D, Vån 4 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 2 Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledningstillfälle samtliga inlämningar.
14:00 - 16:00 D416, Södra huset D, Vån 4 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Seminarium Grupp 3 Anna Nørholm Lundin
Petra Roll Bennet
Handledningstillfälle samtliga inlämningar.
v 6, 2024 
Tis2024-02-06 16:45 - 17:00 PE10GN
PEG310
PEG320
34013, V24, 100%, DAG, NML
34014, V24, 100%, DAG, NML
34987, V24, 100%, DAG, NML
Pedagogikens forskningsfält Inlämning ALLA Inlämning kl 17:00. inlämning av Individuell forskningsorientering och Uppsatsplan 1
 
KurskodNamn
PE10GNPedagogikens forskningsfält
PEG310Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation
PEG320Pedagogik III