Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 9, 2023 
Mån2023-02-27 13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Hur ljudsystem i språk är ordnade
Tis2023-02-28 13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Akustiska elementa
Ons2023-03-01 14:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Källa-filter och spektralanalys
Tors2023-03-02 11:00 - 13:00 D315, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Övning Grupp A Johanna Sundström
Akustiska elementa - övning
14:00 - 16:00 E420, Södra huset E, Vån 4 Talproduktion och talanalys Övning Grupp B Johanna Sundström
Akustiska elementa - övning
Fre2023-03-03 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Akustisk modellering - vokaler
v 10, 2023 
Mån2023-03-06 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Akustisk modellering - konsonanter
Ons2023-03-08 10:00 - 12:00 F289, Södra huset F, Vån 2 Talproduktion och talanalys Övning Grupp A Christoffer Forbes Schieche
Akustisk modellering
13:00 - 15:00 F389, Södra huset F, Vån 3 Talproduktion och talanalys Övning Grupp B Christoffer Forbes Schieche
Akustisk modellering
Tors2023-03-09 10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Röstkvalitet
13:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 Transkription Föreläsning Petur Helgason
Introduktion + r-ljud och tonande frikativor
v 11, 2023 
Mån2023-03-13 10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Fonation
Ons2023-03-15 10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Prosodi 1
13:00 - 14:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Transkription Föreläsning Petur Helgason
Ton och aspiration
15:00 - 17:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Mentorsgrupper Alla Christoffer Forbes Schieche
v 12, 2023 
Mån2023-03-20 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Prosodi 2
Ons2023-03-22 10:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Talproduktion och talanalys Laboration Grupp A Mika Matthis
Prosodiövning
13:00 - 15:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Talproduktion och talanalys Laboration Grupp B Mika Matthis
Prosodiövning
Tors2023-03-23 10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 Transkription Föreläsning Petur Helgason
Vokaler och röstkvalitet
v 13, 2023 
Tis2023-03-28 10:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Talproduktion och talanalys Laboration Grupp A Christoffer Forbes Schieche
Prosodilabb
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Talproduktion och talanalys Laboration Grupp B Christoffer Forbes Schieche
Prosodilabb
Ons2023-03-29 13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Föreläsning Petur Helgason
Uttalsvariation
Tors2023-03-30 10:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Transkription Laboration Grupp A Christoffer Forbes Schieche
13:00 - 15:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Transkription Laboration Grupp B Christoffer Forbes Schieche
15:00 - 17:00 C315, Södra huset C, Vån 3 Mentorsgrupper Alla Christoffer Forbes Schieche
v 14, 2023 
Mån2023-04-03 13:00 - 15:00 E319, Södra huset E, Vån 3 Talproduktion och talanalys Frågestund Petur Helgason
Ons2023-04-05 13:00 - 17:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Talproduktion och talanalys Tentamen
v 15, 2023 
Tis2023-04-11 13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Talperception och talutveckling Föreläsning Petur Helgason
Perceptionens gränser
Ons2023-04-12 11:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 Transkription Föreläsning Petur Helgason
Artikulationsställning för konsonanter
13:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Talperception och talutveckling Föreläsning Petur Helgason
Talutveckling
15:00 - 17:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Mentorsgrupper Alla Christoffer Forbes Schieche
Tors2023-04-13 10:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Talperception och talutveckling Laboration Grupp A Mika Matthis
Talutvecklingslabb
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Talperception och talutveckling Laboration Grupp B Mika Matthis
Talutvecklingslabb
Fre2023-04-14 10:00 - 12:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Talperception och talutveckling Föreläsning Petur Helgason
Perception av styrka
v 16, 2023 
Mån2023-04-17 10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 Talperception och talutveckling Föreläsning Petur Helgason
Perception av frekvens
Tis2023-04-18 10:00 - 12:00 E420, Södra huset E, Vån 4 Talperception och talutveckling Övning Grupp A Johanna Sundström
Styrkeskalor
13:00 - 15:00 E420, Södra huset E, Vån 4 Talperception och talutveckling Övning Grupp B Johanna Sundström
Styrkeskalor
Tors2023-04-20 13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Experimentalfonetik Föreläsning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
Petur Helgason
Kursintro + Talprod.experiment
Fre2023-04-21 10:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp A Christine Ericsdotter Nordgren
Lab Röstkvalitet & röstkartor
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp B Christine Ericsdotter Nordgren
Lab Röstkvalitet & röstkartor
17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLÄMNING Läslogg 1
v 17, 2023 
Mån2023-04-24 10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 Experimentalfonetik Föreläsning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
Petur Helgason
Talperc.exp +exp.förberedelser
13:00 - 15:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Mentorsgrupper Alla Christoffer Forbes Schieche
Tis2023-04-25 10:00 - 14:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 Talperception och talutveckling Tentamen
Ons2023-04-26 17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLÄMNING Läslogg 2
Tors2023-04-27 09:00 - 12:00 Tysta rummet/Anechoic chamber, Södra huset C, Vån 2
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp A1 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: EGG
09:30 - 12:30 Andningslabbet, Södra huset C, Vån 2 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp B1 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: RIP
12:30 - 15:30 Tysta rummet/Anechoic chamber, Södra huset C, Vån 2
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp A2 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: EGG
13:00 - 16:00 Andningslabbet, Södra huset C, Vån 2 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp B2 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: RIP
Fre2023-04-28 09:00 - 12:00 Tysta rummet/Anechoic chamber, Södra huset C, Vån 2
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp A3 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: EGG
09:30 - 12:30 Andningslabbet, Södra huset C, Vån 2 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp B3 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: RIP
12:30 - 15:30 Tysta rummet/Anechoic chamber, Södra huset C, Vån 2
Övningslabbet, Södra huset C, Vån 2
Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp A4 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: EGG
13:00 - 16:00 Andningslabbet, Södra huset C, Vån 2 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp B4 Caroline Arvidsson
Christine Ericsdotter Nordgren
Experiment: RIP
17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLÄMNING Lab Röstkartor
v 18, 2023 
Tis2023-05-02 09:00 - 10:30 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp A1-2 Christine Ericsdotter Nordgren
10:30 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp B1-2 Christine Ericsdotter Nordgren
13:00 - 14:30 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp A3-4 Christine Ericsdotter Nordgren
14:30 - 16:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp B3-4 Christine Ericsdotter Nordgren
Ons2023-05-03 10:00 - 12:00 via Zoom Transkription Övning Alla Petur Helgason
17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLÄMNING Läslogg 3
Tors2023-05-04 10:00 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp A Christine Ericsdotter Nordgren
Petur Helgason
Lab Perception & Manipulation
13:00 - 15:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Laboration
Grupp B Christine Ericsdotter Nordgren
Petur Helgason
Lab Perception & Manipulation
Fre2023-05-05 09:00 - 10:30 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp A1-2 Christine Ericsdotter Nordgren
10:30 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp B1-2 Christine Ericsdotter Nordgren
13:00 - 14:30 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp A3-4 Christine Ericsdotter Nordgren
14:30 - 16:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Experimentalfonetik Handledning Grupp B3-4 Christine Ericsdotter Nordgren
17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLÄMNING Grupprapport
v 19, 2023 
Tis2023-05-09 13:00 - 17:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 Talproduktion och talanalys Omtentamen
Ons2023-05-10 17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLMÄMNING Lab Perception
Tors2023-05-11 09:00 - 10:30 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Experimentalfonetik Handledning Grupp A1-2 Caroline Arvidsson
Petur Helgason
10:30 - 12:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Experimentalfonetik Handledning Grupp B1-2 Caroline Arvidsson
Petur Helgason
13:00 - 14:30 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Experimentalfonetik Handledning Grupp A3-4 Caroline Arvidsson
Petur Helgason
14:30 - 16:00 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset E, Vån 2 Experimentalfonetik Handledning Grupp B3-4 Caroline Arvidsson
Petur Helgason
Fre2023-05-12 10:00 - 12:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Transkription Övning Grupp A
13:00 - 15:00 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset E Transkription Övning Grupp B
v 20, 2023 
Ons2023-05-17 17:30 - 18:00 Experimentalfonetik Inlämning Alla Christine Ericsdotter Nordgren
INLÄMNING Indiv.rapport
v 21, 2023 
Tis2023-05-23 09:00 - 12:00 C307, Södra huset C, Vån 3 Experimentalfonetik Obligatorisk närvaro
Redovisning
Alla Christine Ericsdotter Nordgren
Petur Helgason
v 22, 2023 
Tors2023-06-01 09:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 Talperception och talutveckling Omtentamen
 
KurskodNamn
TALKOMMATalkommunikation