Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
Viktigt meddelande
v 4, 2023 
Tis2023-01-24 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Annika Flick Kursintroduktion.
Målformulering och planering.
Diskussion av litteratur och
arbetsformer
Indelning i studentarbetslag.
Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 5, 2023 
Tis2023-01-31 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Eva Kane Lekteori
Vad säger våra styrdokument?
Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 11, 2023 
Tis2023-03-14 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Franzén Motorik och rörelse
Vad säger våra styrdokument?
Vi arbetar med våra sinnen på olika sätt
Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 16, 2023 
Tis2023-04-18 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Franzén Hälsa
Utomhuspedagogik
Vad är ett äventyr?
Genomgång av Examinationsuppgifterna
Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 18, 2023 
Tis2023-05-02 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Franzén Äventyr
Friluftsliv
Ledarskap & säkerhet
Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 20, 2023 
Tis2023-05-16 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Franzén Prova era äventyr Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
v 22, 2023 
Tis2023-05-30 17:30 - 20:00 Webbaserad undervisning UB128F 61750, V23, 25%, KV, DST Obligatorisk närvaro
Seminarium
Daniel Franzén Presentation av Examinationsuppgiften och utvärdering. Observera att undervisningen är nätbaserad. Du hittar en länk till e-mötestjänsten Zoom och vidare instruktioner i läroplattformen Athena under planeringar.
 
KurskodNamn
UB128FLek, äventyr och rörelse