Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 18, 2022 
Mån2022-05-02 09:00 - 10:30 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning
Introduktion
Anders Fjällhed Föreläsning 1
10:30 - 12:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning Anders Fjällhed Föreläsning 2
13:00 - 15:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Seminarium Anders Fjällhed Seminarium 1
15:15 - 16:15 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupparbete I
Tors2022-05-05 09:00 - 11:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning Föreläsning 3 -INSPELAD, ses hemma.
Föreläsning 3
11:00 - 12:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupparbete II
13:00 - 15:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Seminarium Anders Fjällhed Seminarium 2
v 19, 2022 
Mån2022-05-09 09:00 - 11:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning Anders Fjällhed Föreläsning 4
11:00 - 12:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupparbete III
13:00 - 15:00 Lärosal 31, Albano Hus 4, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Seminarium Anders Fjällhed Seminarium 3
Ons2022-05-11 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Gruppens sammanställning och förberedelse för redovisningen
v 20, 2022 
Mån2022-05-16 09:00 - 11:00 Lärosal 19, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning Anders Fjällhed Seminarium 4
11:00 - 12:00 Lärosal 19, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupparbete IV
13:00 - 15:00 Lärosal 19, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Seminarium
Redovisning
Anders Fjällhed Seminarium 4, Redovisning
Ons2022-05-18 09:00 - 11:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning Elisabeth Lundström Föreläsning 5
11:00 - 13:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Seminarium
Redovisning
Anders Fjällhed Seminarium 5
Tors2022-05-19 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Självstudier Självstudier
Fre2022-05-20 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Självstudier Självstudier
v 21, 2022 
Mån2022-05-23 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Självstudier Självstudier
Tis2022-05-24 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Självstudier Självstudier
Ons2022-05-25 09:00 - 11:00 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Seminarium
Redovisning
Anders Fjällhed Seminarium 6, Redovisning forts.
11:00 - 12:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Grupparbete Grupparbete V
Tors2022-05-26 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Självstudier Skönlitteratursläsningsdag
Fre2022-05-27 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Individuella examinationsuppgiften, publiceras fredag 27/5, kl 08.00
v 22, 2022 
Mån2022-05-30 09:00 - 11:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Föreläsning Anders Fjällhed Föreläsning 7
11:00 - 13:00 Lärosal 16, Albano Hus 2, Vån 2 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Redovisning Seminarium 7, redovisning
Tis2022-05-31 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Examination Individuella examinationsuppgiften
Ons2022-06-01 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Examination Individuella examinationsuppgiften
Tors2022-06-02 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Examination Individuella examinationsuppgiften
Fre2022-06-03 09:00 - 17:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Examination
Inlämning
Indiv. Examinationsuppgiften, Lämnas in fredag 3/6, kl 17.00
v 23, 2022 
Tis2022-06-07 09:00 - 09:15 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Utvärdering Kursvärdering skickas ut via e-post
v 33, 2022 
Fre2022-08-19 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen I- Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik. Omhemtentan läggs ut på Athena kl 08:00.
v 34, 2022 
Mån2022-08-22 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen I -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Tis2022-08-23 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen I -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Ons2022-08-24 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen I -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Tors2022-08-25 09:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen I -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Fre2022-08-26 09:00 - 17:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen I -Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
v 40, 2022 
Fre2022-10-07 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen II- Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik. Omhemtentan läggs ut på Athena kl 08:00.
v 41, 2022 
Mån2022-10-10 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen II-Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Tis2022-10-11 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen II-Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Ons2022-10-12 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen II-Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Tors2022-10-13 08:00 - 16:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen II-Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
Fre2022-10-14 08:00 - 17:00 UQ21UU 66625, V22, 100%, DAG, NML Omexamination Omtentamen II-Individuell hemtentaskrivtid Specialpedagogik
 
KurskodNamn
UQ21UUSpecialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV