v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/1 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Frågestund
14:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/1 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Föreläsning
14:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 25/1 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Frågestund
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 26/1 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Seminarium
10:30
09:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Seminarium
Varje student deltar 75 min enligt seminarieinformation på Athena.
12:00
10:30
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Seminarium
14:30
13:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Seminarium
Varje student deltar 75 min enligt seminarieinformation på Athena.
16:00
14:30
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 27/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 28/1 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Frågestund
Den svenska socialpolitiska modellen
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 29/1 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Frågestund
14:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 30/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 31/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Frågestund
Lärare Young-hwan Byun
14:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Frågestund
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Seminarium
11:45
09:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Seminarium
16:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Hemtentamen
Hemtentamen utlämning tisdag 9 feb kl 10.00. Inlämning senast tisdag 16 feb kl. 23.59.
11:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Hemtentamen
Hemtentamen inlämning senast tisdag 16 feb kl. 23.59.
00:00
23:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Minimilöner
1. Intro, minimilöner, effektivitetslöner, Björklund 85-86, 115-117. Forslund mfl (2012) 22-31. Hammarstedt och Skedinger (2017).
11:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Effektivitetslöner
Björklund mfl 123-125, 165-186, 199-201.
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Monopson, kompenserande löner
Björklund mfl 99-101, 125-136. Calmfors & Richardson (2004). Hensvik (2010).
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Frågestund
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
14:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Humankapital
Björklund mfl 136-153. Stenberg (2019).
11:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Regressionsanalys
Björklund mfl 401-405.
11:00
09:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Frågestund
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:30
11:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Diskriminering
Björklund mfl 153-165, Stenberg (2020) sid 2-5.
11:00
09:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Frågestund
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:30
11:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/2 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Seminarium
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Seminarium
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 1/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Kön och lön
Svensson (1997), Meyerson och Petersen (1997), Stenberg (2019) 26-34
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Utrikes födda och lön
Eriksson (2011) 249-301, Rooth (2010) 523-529
Hammarstedt & Skedinger (2017).
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Frågestund
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
14:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 2/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Kontrakt
Björklund kap 5, Lazaer & Shaw (2007), 91-102
11:00
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 3/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Extratid
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Centrala avtal
AER (2016a) 2-17
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Frågestund
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
14:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 5/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Seminarium
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Seminarium
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 6/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 7/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 8/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Einar Humlin, Almega
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Niclas Lindahl, SKL
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 9/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Lena Granqvist, SACO
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Thomas Carlén, LO
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 11/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 12/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Seminarium
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Seminarium
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 13/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 14/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 17/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Föreläsning
Extratid - live
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5034705426
Meeting ID: 503 470 5426
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 18/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 19/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 20/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 21/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 22/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Tentamen
Digital tentamen
15:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 24/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Hemtentamen
11:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 25/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Frågestund
11:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 26/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 27/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 28/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 29/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 31/3 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Seminarium
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Seminarium
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 1/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ingrid Esser
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Hemtentamen
Omtentamen inlämning tors 1 april kl. 23.59.
00:00
23:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 2/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 3/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 4/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 7/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 9/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 10/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 11/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 12/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Frågestund
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 15/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Seminarium
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Seminarium
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 17/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 18/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 20/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Frågestund
12:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 21/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 22/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Seminarium
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Seminarium
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 23/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Frågestund
12:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 24/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 25/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 26/4 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Hemtentamen
Hemtentan läggs ut den 26/4 kl.10.00 och ska vara inlämnad senast den 3/5 kl 10:00
11:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 30/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 1/5 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 2/5 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 3/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Hemtentamen
Hemtentan lämnas in senast den 3/5 kl 10:00
10:00
09:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 4/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Intro (avtalets innehåll, upplägg m.m.)
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anne Boschini
Erik Bihagen
Arbetsmarknadsekonomi 4
Arbetsmarknadssociologi
Management 3
Föreläsning
OBS!
Vänligen följ planeringar på Athena för exakta datum och tider för arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknadssociologi och management.
Om ni har funderingar kontakta Elma på exp@akpa.su.se eller på tel. 08-162697
16:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 5/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Anders Stenberg
Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur
Omtentamen
Digital omtentamen
15:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 6/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 7/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Anställningsavtalet
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Anställningsavtalet
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 8/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 9/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 10/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Arbetsledningsrätt
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 12/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Seminarium
Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Seminarium
Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 14/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Arbetsmiljö - fysisk
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 15/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 16/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 17/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Arbetsledningsrätt
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Arbetsledningsrätt
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 19/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Seminarium
Arbetsmiljö - fysisk
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Seminarium
Arbetsmiljö - fysisk
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 21/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Uppsägning personliga skäl
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 22/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 23/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 25/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Uppsägning arbetsbrist
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Uppsägning arbetsbrist
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 26/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Arbetsmiljö - psykosocial
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 27/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Seminarium
Mobbning och kränkningar
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Seminarium
Mobbning och kränkningar
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 28/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Gästföreläsare Erik Grahn
Personlig integritet och GDPR
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 29/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 30/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 31/5 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Arbetsbrist och förslagen till ny reglering
10:00
08:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Seminarium
Arbetsbrist och förslagen till ny reglering
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 1/6 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2
Föreläsning
Repetition
12:00
10:00
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Hemtentamen
Hemtentan läggs ut den 1/6 kl.13.00 och ska vara inlämnad senast den 5/6 kl. 24:00
14:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 4/6 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt 2
Tentamen
Digital tentamen
15:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 5/6 
AT2050
45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Ola Sjöberg
Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Hemtentamen
Hemtentan läggs ut den 1/6 kl.13.00 och ska vara inlämnad senast den 5/6 kl. 24:00
00:00
23:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 6/6 
KurskodNamn