Tid Kurs Kurstillfälle Lärare Delkurs Undervisningstyp Information Litteraturinfo
v 3, 2021 
Ons20/1 13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund
Fre22/1 13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Föreläsning
v 4, 2021 
Mån25/1 13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund
Tis26/1 09:00 - 10:30 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium
10:30 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Varje student deltar 75 min enligt seminarieinformation på Athena.
13:00 - 14:30 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium
14:30 - 16:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Varje student deltar 75 min enligt seminarieinformation på Athena.
Tors28/1 13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Den svenska socialpolitiska modellen
Fre29/1 13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund
v 5, 2021 
Tis2/2 13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Lärare Young-hwan Byun
Fre5/2 13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund
v 6, 2021 
Mån8/2 09:00 - 11:45 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium
13:00 - 16:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium
Tis9/2 10:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Hemtentamen utlämning tisdag 9 feb kl 10.00. Inlämning senast tisdag 16 feb kl. 23.59.
v 7, 2021 
Tis16/2 23:00 - 00:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Hemtentamen inlämning senast tisdag 16 feb kl. 23.59.
Tors18/2 09:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Minimilöner 1. Intro, minimilöner, effektivitetslöner, Björklund 85-86, 115-117. Forslund mfl (2012) 22-31. Hammarstedt och Skedinger (2017).
Fre19/2 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Effektivitetslöner Björklund mfl 123-125, 165-186, 199-201.
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Monopson, kompenserande löner Björklund mfl 99-101, 125-136. Calmfors & Richardson (2004). Hensvik (2010).
13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund
v 8, 2021 
Mån22/2 09:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Humankapital Björklund mfl 136-153. Stenberg (2019).
Tis23/2 09:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Regressionsanalys Björklund mfl 401-405.
11:30 - 12:30 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund
Ons24/2 09:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Diskriminering Björklund mfl 153-165, Stenberg (2020) sid 2-5.
11:30 - 12:30 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund
Fre26/2 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium
v 9, 2021 
Mån1/3 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Kön och lön Svensson (1997), Meyerson och Petersen (1997), Stenberg (2019) 26-34
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Utrikes födda och lön Eriksson (2011) 249-301, Rooth (2010) 523-529
Hammarstedt & Skedinger (2017).
13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund
Tis2/3 09:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Kontrakt Björklund kap 5, Lazaer & Shaw (2007), 91-102
Ons3/3 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Extratid
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Centrala avtal AER (2016a) 2-17
13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund
Fre5/3 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium
v 10, 2021 
Mån8/3 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Einar Humlin, Almega
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Niclas Lindahl, SKL
Tis9/3 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Lena Granqvist, SACO
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Thomas Carlén, LO
Fre12/3 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium
v 11, 2021 
Ons17/3 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Extratid - live
v 12, 2021 
Mån22/3 10:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Tentamen Digital tentamen
Ons24/3 10:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen
Tors25/3 09:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund
v 13, 2021 
Ons31/3 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium
Tors1/4 23:00 - 00:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ingrid Esser Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Omtentamen inlämning tors 1 april kl. 23.59.
v 15, 2021 
Mån12/4 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund
Tors15/4 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium
v 16, 2021 
Tis20/4 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund
Tors22/4 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium
13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium
Fre23/4 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund
v 17, 2021 
Mån26/4 10:00 - 11:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Hemtentan läggs ut den 26/4 kl.10.00 och ska vara inlämnad senast den 3/5 kl 10:00
v 18, 2021 
Mån3/5 09:15 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Hemtentan lämnas in senast den 3/5 kl 10:00
Tis4/5 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2 Föreläsning Intro (avtalets innehåll, upplägg m.m.)
13:00 - 16:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anne Boschini
Erik Bihagen
Arbetsmarknadsekonomi 4
Arbetsmarknadssociologi
Management 3
Föreläsning OBS!
Vänligen följ planeringar på Athena för exakta datum och tider för arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknadssociologi och management.
Om ni har funderingar kontakta Elma på exp@akpa.su.se eller på tel. 08-162697
Ons5/5 10:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Anders Stenberg Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Omtentamen Digital omtentamen
Tors6/5 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Föreläsning Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
Fre7/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Anställningsavtalet
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Anställningsavtalet
v 19, 2021 
Mån10/5 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Föreläsning Arbetsledningsrätt
Ons12/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Seminarium Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Seminarium Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
Fre14/5 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Föreläsning Arbetsmiljö - fysisk
v 20, 2021 
Mån17/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Arbetsledningsrätt
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Arbetsledningsrätt
Ons19/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Seminarium Arbetsmiljö - fysisk
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Seminarium Arbetsmiljö - fysisk
Fre21/5 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Föreläsning Uppsägning personliga skäl
v 21, 2021 
Tis25/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Uppsägning arbetsbrist
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Uppsägning arbetsbrist
Ons26/5 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Föreläsning Arbetsmiljö - psykosocial
Tors27/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Seminarium Mobbning och kränkningar
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Sabina Hellborg Arbetsrätt 2 Seminarium Mobbning och kränkningar
Fre28/5 13:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Föreläsning Gästföreläsare Erik Grahn
Personlig integritet och GDPR
v 22, 2021 
Mån31/5 08:00 - 10:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Arbetsbrist och förslagen till ny reglering
10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Seminarium Arbetsbrist och förslagen till ny reglering
Tis1/6 10:00 - 12:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin
Sabina Hellborg
Arbetsrätt 2 Föreläsning Repetition
13:00 - 14:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Hemtentan läggs ut den 1/6 kl.13.00 och ska vara inlämnad senast den 5/6 kl. 24:00
Fre4/6 10:00 - 15:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Erik Sjödin Arbetsrätt 2 Tentamen Digital tentamen
Lör5/6 23:00 - 00:00 AT2050 45168,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML Ola Sjöberg Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Hemtentan läggs ut den 1/6 kl.13.00 och ska vara inlämnad senast den 5/6 kl. 24:00
KurskodNamn