Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 3, 2021 
Ons2021-01-20 13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Ingrid Esser
Fre2021-01-22 13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Föreläsning Ingrid Esser
v 4, 2021 
Mån2021-01-25 13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Ola Sjöberg
Tis2021-01-26 09:00 - 10:30 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Ola Sjöberg
10:30 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Ola Sjöberg Varje student deltar 75 min enligt seminarieinformation på Athena.
13:00 - 14:30 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Ola Sjöberg
14:30 - 16:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Ola Sjöberg Varje student deltar 75 min enligt seminarieinformation på Athena.
Tors2021-01-28 13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Ingrid Esser Den svenska socialpolitiska modellen
Fre2021-01-29 13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Ingrid Esser
v 5, 2021 
Tis2021-02-02 13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Ingrid Esser Lärare Young-hwan Byun
Fre2021-02-05 13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Frågestund Ingrid Esser
v 6, 2021 
Mån2021-02-08 09:00 - 11:45 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Ingrid Esser
13:00 - 16:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Seminarium Ingrid Esser
Tis2021-02-09 10:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Ingrid Esser Hemtentamen utlämning tisdag 9 feb kl 10.00. Inlämning senast tisdag 16 feb kl. 23.59.
v 7, 2021 
Tis2021-02-16 23:00 - 00:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Ingrid Esser Hemtentamen inlämning senast tisdag 16 feb kl. 23.59.
Tors2021-02-18 09:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Minimilöner 1. Intro, minimilöner, effektivitetslöner, Björklund 85-86, 115-117. Forslund mfl (2012) 22-31. Hammarstedt och Skedinger (2017).
Fre2021-02-19 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Effektivitetslöner Björklund mfl 123-125, 165-186, 199-201.
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Monopson, kompenserande löner Björklund mfl 99-101, 125-136. Calmfors & Richardson (2004). Hensvik (2010).
13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund Anders Stenberg
v 8, 2021 
Mån2021-02-22 09:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Humankapital Björklund mfl 136-153. Stenberg (2019).
Tis2021-02-23 09:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Regressionsanalys Björklund mfl 401-405.
11:30 - 12:30 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund Anders Stenberg
Ons2021-02-24 09:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Diskriminering Björklund mfl 153-165, Stenberg (2020) sid 2-5.
11:30 - 12:30 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund Anders Stenberg
Fre2021-02-26 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium Anders Stenberg
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium Anders Stenberg
v 9, 2021 
Mån2021-03-01 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Kön och lön Svensson (1997), Meyerson och Petersen (1997), Stenberg (2019) 26-34
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Utrikes födda och lön Eriksson (2011) 249-301, Rooth (2010) 523-529
Hammarstedt & Skedinger (2017).
13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund Anders Stenberg
Tis2021-03-02 09:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Kontrakt Björklund kap 5, Lazaer & Shaw (2007), 91-102
Ons2021-03-03 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Extratid
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Centrala avtal AER (2016a) 2-17
13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Frågestund Anders Stenberg
Fre2021-03-05 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium Anders Stenberg
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium Anders Stenberg
v 10, 2021 
Mån2021-03-08 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Einar Humlin, Almega
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Niclas Lindahl, SKL
Tis2021-03-09 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Lena Granqvist, SACO
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Thomas Carlén, LO
Fre2021-03-12 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium Anders Stenberg
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Seminarium Anders Stenberg
v 11, 2021 
Ons2021-03-17 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Föreläsning Anders Stenberg Extratid - live
v 12, 2021 
Mån2021-03-22 10:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Tentamen Anders Stenberg Digital tentamen
Ons2021-03-24 10:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Ingrid Esser
Tors2021-03-25 09:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund Ola Sjöberg
v 13, 2021 
Ons2021-03-31 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium Ola Sjöberg
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium Ola Sjöberg
Tors2021-04-01 23:00 - 00:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv Hemtentamen Ingrid Esser Omtentamen inlämning tors 1 april kl. 23.59.
v 15, 2021 
Mån2021-04-12 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund Ola Sjöberg
Tors2021-04-15 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium Ola Sjöberg
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium Ola Sjöberg
v 16, 2021 
Tis2021-04-20 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund Ola Sjöberg
Tors2021-04-22 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium Ola Sjöberg
13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Seminarium Ola Sjöberg
Fre2021-04-23 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Frågestund Ola Sjöberg
v 17, 2021 
Mån2021-04-26 10:00 - 11:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Ola Sjöberg Hemtentan läggs ut den 26/4 kl.10.00 och ska vara inlämnad senast den 3/5 kl 10:00
v 18, 2021 
Mån2021-05-03 09:15 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Ola Sjöberg Hemtentan lämnas in senast den 3/5 kl 10:00
Tis2021-05-04 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Erik Akseli Sjödin
Sabina Hellborg
Intro (avtalets innehåll, upplägg m.m.)
13:00 - 16:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 4
Arbetsmarknadssociologi
Management 3
Föreläsning Anne Boschini
Erik Bihagen
Vänligen följ planeringar på Athena för exakta datum och tider för arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknadssociologi och management.
Om ni har funderingar kontakta Elma på exp@akpa.su.se eller på tel. 08-162697


OBS!
Ons2021-05-05 10:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning o lönestruktur Omtentamen Anders Stenberg Digital omtentamen
Tors2021-05-06 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Sabina Hellborg Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
Fre2021-05-07 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Anställningsavtalet
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Anställningsavtalet
v 19, 2021 
Mån2021-05-10 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Erik Akseli Sjödin Arbetsledningsrätt
Ons2021-05-12 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Sabina Hellborg Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Sabina Hellborg Rekrytering och diskriminering - offentlig och privat anställning
Fre2021-05-14 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Sabina Hellborg Arbetsmiljö - fysisk
v 20, 2021 
Mån2021-05-17 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Arbetsledningsrätt
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Arbetsledningsrätt
Ons2021-05-19 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Sabina Hellborg Arbetsmiljö - fysisk
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Sabina Hellborg Arbetsmiljö - fysisk
Fre2021-05-21 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Erik Akseli Sjödin Uppsägning personliga skäl
v 21, 2021 
Tis2021-05-25 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Uppsägning arbetsbrist
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Uppsägning arbetsbrist
Ons2021-05-26 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Sabina Hellborg Arbetsmiljö - psykosocial
Tors2021-05-27 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Sabina Hellborg Mobbning och kränkningar
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Sabina Hellborg Mobbning och kränkningar
Fre2021-05-28 13:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Erik Akseli Sjödin Gästföreläsare Erik Grahn
Personlig integritet och GDPR
v 22, 2021 
Mån2021-05-31 08:00 - 10:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Arbetsbrist och förslagen till ny reglering
10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Seminarium Erik Akseli Sjödin Arbetsbrist och förslagen till ny reglering
Tis2021-06-01 10:00 - 12:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Föreläsning Erik Akseli Sjödin
Sabina Hellborg
Repetition
13:00 - 14:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Ola Sjöberg Hemtentan läggs ut den 1/6 kl.13.00 och ska vara inlämnad senast den 5/6 kl. 24:00
Fre2021-06-04 10:00 - 15:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Arbetsrätt 2 Tentamen Erik Akseli Sjödin Digital tentamen
Lör2021-06-05 23:00 - 00:00 AT2050 45168, V21, 100%, DAG, NML Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö Hemtentamen Ola Sjöberg Hemtentan läggs ut den 1/6 kl.13.00 och ska vara inlämnad senast den 5/6 kl. 24:00
 
KurskodNamn
AT2050Arbetsmarknadskunskap med management II