v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 1
Via zoom. Länk finns på Athena

Läshänvisningar för samtliga föreläsningar finns på Athena.
12:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 2
Via Zoom .Länk finns på Athena
12:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 2
GRUPP 1
11:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 2
GRUPP 2
12:00
11:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 3
GRUPP 3
14:00
13:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 3
GRUPP 4
15:00
14:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 3
Via Zoom .Länk finns på Athena
12:00
10:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 4
Via zoom. Länk finns på Athena.
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 5
Via zoom. Länk finns på Athena
12:00
10:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/1 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 1
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
10:00
08:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 2
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 3
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
15:00
13:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 4
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
17:00
15:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 6
Via zoom. Länk finns i Athena.
12:00
10:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 7
Via Zoom. Länk finns på Athena.
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 8
Via zoom. Länk finns på Athena.
12:00
10:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 1
Obligatorisk närvaro
Via zoom länk finns på Athena.
10:00
08:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 2
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 3
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
15:00
13:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 4
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
17:00
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 9
Via Zoom. Länk finns i Athena
12:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 10
Via Zoom. Länk finns på Athena.
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 11
Via Zoom. Länk finns på Athena.
12:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 1
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
10:00
08:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 2
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 3
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
15:00
13:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Seminarium
Grupp 4
Obligatoriskt seminarium via Zoom länk finns på Athena.
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 12
Via Zoom- Länk finns Athena.
12:45
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/2 
AT1040
45158,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomiskpolitik och arbetslöshet
Omtentamen
Alla
Digital omtentamen
15:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Tentamen
Alla
Digital tentamen
15:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Föreläsning
Alla
Föreläsning 1
Introduktionsföreläsning
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 1-2
Länk till seminariet finns på Athena
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 3
Länk till seminariet finns på Athena
15:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/2 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 1-2
Länk till seminariet finns på Athena
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 2
Länk till seminariet finns på Athena
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 1-2
Länk till seminariet finns på Athena
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 3
Länk till seminariet finns på Athena
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 1-2
Länk till seminariet finns på Athena
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Seminarium
Grupp 3
Länk till seminariet finns på Athena
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Tentamen
Alla
Digital tentamen
15:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/3 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Frågestund
Alla
Frågestund Fl 1 och Fl 2. Se Athena planeringar
12:00
10:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Sjödin
Arbetsrätt
Omtentamen
Alla
Digital omtentamen
15:00
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Frågestund
Alla
Frågestund Fl 3 och Fl 4. Se Athena planeringar
12:00
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Seminarium
Alla
Frivilligt seminarium, exempelorganisation 2. Obs preliminär tid. Se Athena planeringar
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Seminarium
Alla
Frivilligt seminarium, exempelorganisation 1. Obs preliminär tid. Se Athena planeringar
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sofia Arvegård Wallin
Management 1: Ledarskap och organisation
Föreläsning
Alla
Liveföreläsning, se Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sofia Arvegård Wallin
Management 1: Ledarskap och organisation
Föreläsning
Alla
Liveföreläsning, se Athena.
14:30
12:30
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sofia Arvegård Wallin
Management 1: Ledarskap och organisation
Föreläsning
Alla
Liveföreläsning, se Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Sofia Arvegård Wallin
Management 1: Ledarskap och organisation
Föreläsning
Alla
Liveföreläsning, se Athena.
14:30
12:30
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Seminarium
Grupp A
Obligatoriskt seminarium, se Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Seminarium
Grupp B
Obligatoriskt seminarium, se Athena.
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Seminarium
Grupp C
Obligatoriskt seminarium, se Athena.
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Seminarium
Grupp D
Obligatoriskt seminarium, se Athena.
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Hemtentamen
Alla
Hemtentamen publiceras kl.10.00 i Exia.
11:00
10:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Hemtentamen
Alla
Hemtentamen lämnas in senast kl.17.00 i Exia.
18:00
17:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/4 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion
Omtentamen
Alla
Digital omtentamen
15:00
10:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/5 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/5 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomiskpolitik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
Kursstart: Praktisk information
11:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
11:00
10:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Alla
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Föreläsning
Alla
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Föreläsning
Alla
14:00
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Alla
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp A
11:00
09:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp B
14:00
12:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp C
16:00
14:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Föreläsning
Alla
12:00
10:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Föreläsning
Alla
12:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp A
11:00
09:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp B
14:00
12:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp C
16:00
14:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
11:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/5 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Erik Bihagen
Management 1: Ledarskap och organisation
Omtentamen
Alla
Publicering av omtentamen kl.10:00
10:00
09:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp A
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp B
15:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/6 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp C
12:00
10:00
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Seminarium
Grupp D
15:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/6 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet
Frågestund
Alla
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/6 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Management 1: Ledarskap och organisation
Omtentamen
Alla
Inlämning omtenta senast kl.16:00
17:00
16:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/6 
AT1040
45166,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
Karin Edmark
Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomiskpolitik och arbetslöshet
Tentamen
Alla
Digital tentamen
15:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/6 
KurskodNamn