Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jun  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 25, 2019 
17/6 09:00 - 09:45 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST A5137. Södra huset hus A Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Introduktion Alla
10:00 - 12:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST A5137. Södra huset hus A Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 1 Vad är specialpedagogik?
10:00 - 12:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST B497. Södra huset hus B Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 2 Vad är specialpedagogik?
13:00 - 13:45 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST A5137. Södra huset hus A Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Föreläsning Alla Kursens centrala begrepp
14:00 - 16:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST A5137. Södra huset hus A Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 1 Möjligheter och konsekvenser..
14:00 - 16:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST B497. Södra huset hus B Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 2 Möjligheter och konsekvenser..
Ti18/6 09:00 - 12:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST D207. Södra huset hus D, D499. Södra huset hus D Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Föreläsning Alla Elev med funktionsnedsättning
13:00 - 14:30 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E306. Södra huset hus E Marie Ohlin Lohmann Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Föreläsning Alla Skolans organisation
14:45 - 16:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E306. Södra huset hus E Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 1 Specialpedagogiska insatser
14:45 - 16:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E319. Södra huset hus E Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 2 Speciapedagogiska insatser
v 33, 2019 
On14/8 09:00 - 12:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E306. Södra huset hus E Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Examinationsseminarium, Obligatorisk närvaro Grupp 1 Redovisning grupparbete
09:00 - 12:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E319. Södra huset hus E Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Examinationsseminarium, Obligatorisk närvaro Grupp 2 Redovisning grupparbete
13:00 - 15:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E306. Södra huset hus E Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 1 Lågaffektivt bemötande
13:00 - 15:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E319. Södra huset hus E Heidi Selenius Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Grupp 2 Lågaffektivt bemötande
15:15 - 16:00 UQS01F 66294,VT19,v:1924/1935,50% DAG,DST E319. Södra huset hus E Gunilla Oredsson Blomberg Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla Seminarium Alla Avslutande seminarium