Tid Delkurs Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp
v 6, 2021 
Ons10/2 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 7, 2021 
Ons17/2 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 8, 2021 
Ons24/2 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 9, 2021 
Ons3/3 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 10, 2021 
Ons10/3 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 11, 2021 
Ons17/3 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 12, 2021 
Ons24/3 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 13, 2021 
Ons31/3 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 15, 2021 
Ons14/4 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
v 16, 2021 
Ons21/4 16:00 - 18:00 Rysk lingvistik SLFRAK
SLRYS4
via Zoom Ludmila Pöppel Seminarium
Webbaserat
KurskodNamn

 
Rysk lingvistik