Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 45, 2018 
Tis6/11 11:00 - 13:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 46, 2018 
Tis13/11 11:00 - 13:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 47, 2018 
Tis20/11 13:00 - 16:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 48, 2018 
Mån26/11 11:00 - 13:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Filmvisning
14:00 - 16:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 49, 2018 
Tis4/12 13:00 - 16:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 50, 2018 
Mån10/12 14:00 - 16:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 51, 2018 
Mån17/12 09:00 - 16:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
Tis18/12 09:00 - 16:00 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum Wilson, Filmhuset Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Seminarium
v 3, 2019 
Fre18/1 16:00 - 16:30 FV7302 18828,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Trond Lundemo Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 2 Hemtentamen Inlämning hemtenta
KurskodNamn