Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 36, 2018 
Ons5/9 11:00 - 12:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium Introduktion Master
13:00 - 15:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
Fre7/9 13:00 - 16:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum Wilson, Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 37, 2018 
Ons12/9 10:00 - 13:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 38, 2018 
Ons19/9 10:00 - 13:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 39, 2018 
Ons26/9 11:00 - 13:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Filmvisning
14:00 - 17:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 40, 2018 
Ons3/10 11:00 - 13:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Filmvisning
14:00 - 17:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 42, 2018 
Ons17/10 10:00 - 12:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML F-salen, Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Filmvisning
13:00 - 16:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
Fre19/10 10:00 - 12:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML F-salen, Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Filmvisning
13:00 - 16:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 43, 2018 
Ons24/10 10:00 - 12:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML F-salen, Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Filmvisning
13:00 - 16:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
v 44, 2018 
Tis30/10 13:00 - 16:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
Ons31/10 13:00 - 16:00 FV7301 18827,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Joel Frykholm Filmvetenskap i omdaning: Introduktionskurs 1 Seminarium
KurskodNamn