Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 45, 2018 
Ons7/11 14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
v 46, 2018 
Mån12/11 11:00 - 13:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
v 47, 2018 
Ons21/11 14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
Fre23/11 11:00 - 13:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
v 48, 2018 
Ons28/11 11:00 - 13:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
Fre30/11 11:00 - 13:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
v 49, 2018 
Mån3/12 09:00 - 11:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Victor, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
12:00 - 14:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
Tors6/12 09:30 - 11:30 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML F-salen, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
12:00 - 14:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
v 50, 2018 
Tors13/12 09:00 - 11:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
12:00 - 14:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
v 51, 2018 
Tis18/12 11:00 - 13:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Bio Mauritz, Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Filmvisning
14:00 - 16:00 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Seminarium
Ons19/12 16:00 - 16:30 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Hemtentamen Utlämning hemtenta
v 3, 2019 
Tors17/1 16:00 - 16:30 FV7317 18816,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML Doron Galili Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Hemtentamen Inlämning hemtenta
KurskodNamn