Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 3, 2023 
Mån2023-01-16 12:00 - 13:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Introduktion Eric Pakulak Litteratur och material som finns på Athena. Börja skriva på PM enl. instruktion.

Kl. 12-13 kurs intro och ¨Vad är kognitiv neurovetenskap¨ med Eric Pakulak
13:30 - 15:30 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Föreläsning Eric Pakulak Kl. 13:30-15:30 Föreläsning 1 med Eric Pakulak Basics of brain development and neuroplasticity
Tis2023-01-17 09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Litteratur och material som finns på Athena. Fortsatt PM-skrivande
14:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Förinspelad föreläsning Inspelad Föreläsning 2 med Lena Aronsson: När förskolan möter neurovetenskap
Ons2023-01-18 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbete och i par. Litteratur och material på Athena
Läsa och kommentera andras PM-utkast; revidering av eget PM-utkast
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Föreläsning Eric Pakulak Kl. 13-15 Föreläsning 3 med Eric Pakulak Research methods in cognitive neuroscience
Tors2023-01-19 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Litteratur och material på Athena.
Läsa och kommentera andras PM-utkast; inlämning av eget PM senast 14:00
Läsa alla PM från seminariumgrupp, skriva diskussionsfråga och ladda upp senast 16:00
Fre2023-01-20 13:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Seminarium Eric Pakulak Seminarium 1: Seminariegrupperna ägnar första timmen åt egen diskussion kring PM och det lästa/sedda/tänkta, den andra timmen tillsammans med lärare.
Grupp 1: kl. 13-15
Grupp 2: kl. 14-16

Seminarier i 2 seminariegrupper. De tider som är angivna här är minimum (läraren deltar den andra timmen) så inget hindrar att gruppen startar tidigare och/eller fortsätter längre.
v 4, 2023 
Mån2023-01-23 09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Litteratur och material som finns på Athena. Börja skriva på PM enl. instruktion.
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Föreläsning Eric Pakulak Kl. 13-15 Föreläsning 4 med Eric Pakulak Själv-reglering och executiva funktioner
Tis2023-01-24 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbete.
Litteratur och material som finns på Athena.
Fortsatt PM-skrivande
Ons2023-01-25 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbete och i par.
Litteratur och material på Athena
Läsa och kommentera andras PM-utkast; revidering av eget PM-utkast.
Tors2023-01-26 09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbee och i par.
Litteratur och material på Athena
Läsa och kommentera andras PM-utkast; inlämning av eget PM senast 14:00.
Fre2023-01-27 13:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Seminarium Eric Pakulak Seminarium 2: Seminariegrupperna ägnar första timmen åt egen diskussion kring PM och det lästa/sedda/tänkta, den andra timmen tillsammans med lärare.
Grupp 1: kl. 14-16
Grupp 2: kl. 13-15.

Seminarier i 2 seminariegrupper. De tider som är angivna här är minimum (läraren deltar den andra timmen) så inget hindrar att gruppen startar tidigare och/eller fortsätter längre.
v 5, 2023 
Mån2023-01-30 09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Litteratur och material som finns på Athena. Börja skriva på PM enl. instruktion
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Föreläsning Eric Pakulak Kl. 13-15 Föreläsning 5 med Eric Pakulak: Språk
Tis2023-01-31 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbete.
Litteratur och material som finns på Athena.
Fortsatt PM-skrivande.
Ons2023-02-01 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbete och i par.
Litteratur och material på Athena
Läsa och kommentera andras PM-utkast; revidering av eget PM-utkast.
Tors2023-02-02 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självständigt arbet och i par.
Litteratur och material på Athena, diskussion och
Fortsatt PM-skrivande, ladda upp på Athena senast kl 14:00.
Läsa alla PM från seminariumgrupp, skriva diskussionsfråga och ladda upp senast 16:00.
Fre2023-02-03 13:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Seminarium Eric Pakulak Seminarium 3: Seminariegrupperna ägnar första timmen åt egen diskussion kring PM och det lästa/sedda/tänkta, den andra timmen tillsammans med lärare.
Grupp 1: kl. 13-15
Grupp 2: kl. 14-16.

Seminarier i 2 seminariegrupper. De tider som är angivna här är minimum (läraren deltar den andra timmen) så inget hindrar att gruppen startar tidigare och/eller fortsätter längre.hindrar att gruppen startar tidigare och/eller fortsätter längre.
v 6, 2023 
Mån2023-02-06 09:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Litteratur och material som finns på Athena. Börja skriva på PM enl. instruktion.
13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Föreläsning Eric Pakulak Kl. 13-15 Föreläsning 6 med Eric Pakulak: Neuroplasticitet: stress och social-ekonomisk bakgrund
Tis2023-02-07 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Litteratur och material som finns på Athena. Fortsatt PM-skrivande
Ons2023-02-08 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Seminarium Eric Pakulak Kl. 10-12 Seminarium för frågor och diskussion kring Föreläsningen 2.
13:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Seminarium Eric Pakulak Självständigt arbete och i par.
Litteratur och material på Athena
Läsa och kommentera andras PM-utkast; revidering av eget PM-utkast.
Tors2023-02-09 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Självstnädigt arbete och i par.
Litteratur och material på Athena, diskussion och fortsatt PM-skrivande
Fortsatt PM-skrivande, ladda upp på Athena senast kl 14:00.
Läsa alla PM från seminariumgrupp, skriva diskussionsfråga och ladda upp senast 16:00.
Fre2023-02-10 13:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Seminarium Eric Pakulak Seminarium 4: Seminariegrupperna ägnar första timmen åt egen diskussion kring PM och det lästa/sedda/tänkta, den andra timmen tillsammans med lärare.
Grupp 1: kl. 14-16
Grupp 2: kl. 13-15.

Seminarier i 2 seminariegrupper. De tider som är angivna här är minimum (läraren deltar den andra timmen) så inget hindrar att gruppen startar tidigare och/eller fortsätter längre.hindrar att gruppen startar tidigare och/eller fortsätter längre.
v 7, 2023 
Mån2023-02-13 14:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Frågestund Eric Pakulak Frågestund i seminariegrupper inför att skriva examanation.
Grupp 1: kl. 14-15
Grupp 2: kl. 15-16.
Tis2023-02-14 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier Skriva examination.
Ons2023-02-15 09:00 - 16:00 Webbaserad undervisning UB203M 61787, V23, 100%, DAG, DST Självstudier
Inlämning
Inlämning av examination i inlämningsmappen på Athena senast kl. 23:59.
 
KurskodNamn
UB203MKognitiv neurovetenskap i förskoledidaktik