Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp
v 36, 2019 
Ons4/9 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509, Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 37, 2019 
Ons11/9 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509, Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 38, 2019 
Ons18/9 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509, Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 39, 2019 
Ons25/9 16:00 - 18:00 LVAN50 Rum 509, Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 40, 2019 
Tis1/10 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509, Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 41, 2019 
Tis8/10 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509, Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 43, 2019 
Tis22/10 16:45 - 17:00 LVAN50 Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Hemtentamen
Inlämning
v 50, 2019 
Fre13/12 16:45 - 17:00 LVAN50 Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Inlämning
Omtentamen
KurskodNamn