Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp
v 36, 2019 
On4/9 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509. Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 37, 2019 
On11/9 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509. Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 38, 2019 
On18/9 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509. Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 39, 2019 
On25/9 16:00 - 18:00 LVAN50 Rum 509. Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 40, 2019 
Ti1/10 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509. Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 41, 2019 
Ti8/10 11:00 - 13:00 LVAN50 Rum 509. Manne Siegbahn C Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Undervisning
v 43, 2019 
Ti22/10 16:45 - 17:00 LVAN50 Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Hemtentamen, Inlämning
v 50, 2019 
Fr13/12 16:45 - 17:00 LVAN50 Krzysztof Bak Introduktion till litterär tolkningsteori Inlämning, Omtentamen