Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp
v 45, 2019 
Fr8/11 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Mikael Janvid Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
v 46, 2019 
Fr15/11 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 7. Södra huset hus D Mikael Janvid Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
v 47, 2019 
Fr22/11 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Henrik Ahlenius Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
v 48, 2019 
Fr29/11 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Henrik Ahlenius Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
v 49, 2019 
Fr6/12 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Håkan Salwén Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
v 50, 2019 
Fr13/12 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 3. Södra huset hus B Håkan Salwén Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning
v 51, 2019 
Fr20/12 13:00 - 16:00 FI42N2 10670,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Hörsal 5. Södra huset hus B Håkan Salwén Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning