v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Emelie Jamieson
Jonas Jonsson
Kristina Jerner Widestedt
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Introduktion
Alla
Introduktion, perspektiv och exempel på propaganda
11:00
09:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Propagandas historia
11:00
09:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till JMK:s IT-resurser- OBS endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
13:00
12:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Strategisk kommunikation
11:00
09:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Public Affairs och medierelationer
11:00
09:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Corporate Communication
11:00
09:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Seminarium
Alla
Seminarium
13:00
09:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Risk och kriskommunikation
11:00
09:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Marknad och PR
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Intern kommunikation
11:00
09:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Caseövning
12:00
09:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Jonas Jonsson
Petrus Dahlbeck
Information, propaganda, reklam och PR
Tentamen
Alla
Salstenta
12:00
09:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Föreläsning
Introduktion
Alla
Populärkulturbegreppet
13:00
11:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Föreläsning
Alla
Genrer: realism och fiktion
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Föreläsning
Alla
Genrer: representationer
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Redovisning
Alla
Gruppredovisning; teoriuppgift
11:00
09:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Redovisning
Alla
Gruppredovisning; teoriuppgift
13:00
11:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Populärkulturella världar
Föreläsning
Alla
Narratologi
13:00
11:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Agnes Gerner
Workshop
Skrivträning med Agnes Gerner, bibliotekarie och författare
12:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Föreläsning
Alla
Publiker, affekt och känsla
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Föreläsning
Alla
Medierelationer, parasocialitet och identitet
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Redovisning
Alla
Gruppredovisning analysuppgift
13:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Redovisning
Alla
Gruppredovisning analysuppgift
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Anja Hirdman
Populärkulturella världar
Inlämning
Alla
Inlämning hemtentamen
12:00
11:45
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Sven Ross
Metodologi
Föreläsning
Introduktion
Alla
Delkursintroduktion och Vetenskapsteoretisk introduktion: Historik och begrepp
16:00
14:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Information, propaganda, reklam och PR
Medier i tid och rum
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Metodologi
Föreläsning
Alla
Kvalitativa studier av medieinnehåll: Semiotik och visuell analys
15:00
13:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Metodologi
Föreläsning
Alla
Receptionsforskningens grunder
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Metodologi
Föreläsning
Alla
Kvalitativa studier av medieinnehåll: Diskursanalys och textanalys - teoretiska grunder och analysmetoder
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Metodologi
Föreläsning
Alla
Kvantitativ innehållsanalys
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Metodologi
Föreläsning
Alla
Kvantitativa analyser av medieanvändning
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Kristina Jerner Widestedt
Metodologi
Föreläsning
Alla
Arkivforskning. Media i historiskt perspektiv.
+ Introduktion till tillämpningsövningen
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Tindra Thor
Metodologi
Föreläsning
Alla
Medieetnografi och (n)etnografi
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Metodologi
Handledning
Grupp 1-5
Handledning tillämpningsövning - grupp 1-5
12:00
09:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 3, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Metodologi
Handledning
Grupp 6-10
Handledning tillämpningsövning - grupp 6-10
12:00
09:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Sven Ross
Metodologi
Frågestund
Alla
Frågestund inför salstentamen
14:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Kristina Jerner Widestedt
Metodologi
Inlämning
Alla
Inlämning av grupparbete i tillämpningsövning
09:30
09:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sven Ross
Metodologi
Redovisning
Grupp 1-5
Presentation och redovisning av tillämpningsövning - grupp 1-5
12:00
09:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Metodologi
Redovisning
Grupp 6-10
Presentation och examination av tillämpningsövning - grupp 6-10
16:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Petrus Dahlbeck
Metodologi
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Michael Westerlund
Digitala mediekulturer
Introduktion
Alla
Delkursintroduktion
13:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Michael Westerlund
Digitala mediekulturer
Föreläsning
Alla
Suicidkommunikation på digitala plattformar
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
FV1011
MK1034
MK1036
18881,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Bo Florin
Petrus Dahlbeck
Filmhistorisk översiktskurs 1
Omtentamen
Uppsamlingstentamen
Alla
Salsskrivning, uppsamlingstentamen

OBS uppsamlingen är för dem som har rester från föregående terminer samt första delkursen på MKV I och II HT19, övriga hänvisas till ordinarie omtentamenstillfällen för denna termin.
12:00
09:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Föreläsning
Alla
Framtidens medier: forskning och fiktion
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Digitala mediekulturer
Föreläsning
Alla
Internet och PR
16:00
14:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Handledning
Grupp 1
Handledningsseminarium 1
11:00
09:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Handledning
Grupp 2
Handledningsseminarium 1
13:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Handledning
Grupp 3
Handledningsseminarium 1
13:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Handledning
Grupp 4
Handledningsseminarium 1
15:00
13:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Handledning
Grupp 5
Handledningsseminarium 1
15:00
13:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 3, Garnisonen
Jonas Jonsson
Handledning
13:00
09:30
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Michael Westerlund
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Carl Ritter
Handledning
12:00
10:15
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Jonas Jonsson
Handledning
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
MK1036
18924,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Elitsa Ivanova
Digitala mediekulturer
Handledning
13:00
11:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jonas Jonsson
Handledning
13:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Carl Ritter
Handledning
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
MK1036
18924,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Elitsa Ivanova
Digitala mediekulturer
Handledning
12:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Metodologi
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Inlämning
Seminarium
Grupp 1
Redovisning och slutseminarium
11:00
09:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Inlämning
Seminarium
Grupp 2
Redovisning och slutseminarium
11:00
09:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Inlämning
Seminarium
Grupp 3
Redovisning och slutseminarium
13:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Inlämning
Seminarium
Grupp 4
Redovisning och slutseminarium
13:00
11:00
MK1036
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Digitala mediekulturer
Inlämning
Seminarium
Grupp 5
Redovisning och slutseminarium
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/1 
MK1036
18960,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Information, propaganda, reklam och PR
Introduktion
Introduktion till JMK:s IT-resurser.
OBS! Endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster.
11:00
10:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/2 
MK1036
18960,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
Webbaserad undervisning
Jonas Jonsson
Information, propaganda, reklam och PR
Föreläsning
Alla
Intern kommunikation
11:00
09:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/2 
KurskodNamn