Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Tis3/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Emelie Jamieson
Jonas Jonsson
Kristina Jerner Widestedt
Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning
Introduktion
Alla Introduktion, perspektiv och exempel på propaganda
Ons4/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Propagandas historia
Tors5/9 12:00 - 13:00 MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till JMK:s IT-resurser- OBS endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
v 37, 2019 
Mån9/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Strategisk kommunikation
Tors12/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Public Affairs och medierelationer
v 38, 2019 
Mån16/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Corporate Communication
Ons18/9 09:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Seminarium Alla Seminarium
Fre20/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Risk och kriskommunikation
v 39, 2019 
Mån23/9 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Marknad och PR
Tors26/9 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Intern kommunikation
Fre27/9 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Caseövning
v 40, 2019 
Ons2/10 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Jonas Jonsson
Petrus Dahlbeck
Information, propaganda, reklam och PR Tentamen Alla Salstenta
Fre4/10 11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning
Introduktion
Alla Populärkulturbegreppet
v 41, 2019 
Tis8/10 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Genrer: realism och fiktion
Tors10/10 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Genrer: representationer
v 42, 2019 
Tis15/10 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning; teoriuppgift
11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning; teoriuppgift
Ons16/10 11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Populärkulturella världar Föreläsning Alla Narratologi
Tors17/10 11:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Agnes Gerner Workshop Skrivträning med Agnes Gerner, bibliotekarie och författare
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Publiker, affekt och känsla
v 43, 2019 
Tis22/10 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Medierelationer, parasocialitet och identitet
Tors24/10 11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning analysuppgift
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning analysuppgift
v 44, 2019 
Fre1/11 11:45 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Anja Hirdman Populärkulturella världar Inlämning Alla Inlämning hemtentamen
v 45, 2019 
Mån4/11 14:00 - 16:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt
Sven Ross
Metodologi Föreläsning
Introduktion
Alla Delkursintroduktion och Vetenskapsteoretisk introduktion: Historik och begrepp
Ons6/11 09:00 - 12:00 MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Information, propaganda, reklam och PR
Medier i tid och rum
Omtentamen Alla Omtentamen
Tors7/11 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Metodologi Föreläsning Alla Kvalitativa studier av medieinnehåll: Semiotik och visuell analys
Fre8/11 10:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Receptionsforskningens grunder
v 46, 2019 
Mån11/11 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Metodologi Föreläsning Alla Kvalitativa studier av medieinnehåll: Diskursanalys och textanalys - teoretiska grunder och analysmetoder
Ons13/11 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Kvantitativ innehållsanalys
Fre15/11 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Kvantitativa analyser av medieanvändning
v 47, 2019 
Mån18/11 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén
Kristina Jerner Widestedt
Metodologi Föreläsning Alla Arkivforskning. Media i historiskt perspektiv.
+ Introduktion till tillämpningsövningen
Ons20/11 13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Tindra Thor Metodologi Föreläsning Alla Medieetnografi och (n)etnografi
Fre22/11 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Metodologi Handledning Grupp 1-5 Handledning tillämpningsövning - grupp 1-5
v 48, 2019 
Mån25/11 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Metodologi Handledning Grupp 6-10 Handledning tillämpningsövning - grupp 6-10
Tors28/11 13:00 - 14:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt
Sven Ross
Metodologi Frågestund Alla Frågestund inför salstentamen
Fre29/11 09:00 - 09:30 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Kristina Jerner Widestedt Metodologi Inlämning Alla Inlämning av grupparbete i tillämpningsövning
v 49, 2019 
Mån2/12 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Sven Ross Metodologi Redovisning Grupp 1-5 Presentation och redovisning av tillämpningsövning - grupp 1-5
13:00 - 16:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Metodologi Redovisning Grupp 6-10 Presentation och examination av tillämpningsövning - grupp 6-10
Ons4/12 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Petrus Dahlbeck
Metodologi Tentamen Alla Salstentamen
Tors5/12 11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Introduktion Alla Delkursintroduktion
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Suicidkommunikation på digitala plattformar
Fre6/12 09:00 - 12:00 FV1011
MK1034
MK1036
18881,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Bo Florin
Petrus Dahlbeck
Filmhistorisk översiktskurs 1 Omtentamen
Uppsamlingstentamen
Alla Salsskrivning, uppsamlingstentamen

OBS uppsamlingen är för dem som har rester från föregående terminer samt första delkursen på MKV I och II HT19, övriga hänvisas till ordinarie omtentamenstillfällen för denna termin.
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Framtidens medier: forskning och fiktion
v 50, 2019 
Mån9/12 14:00 - 16:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Internet och PR
Ons11/12 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1 Handledningsseminarium 1
11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 2 Handledningsseminarium 1
11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 3 Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4 Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 5 Handledningsseminarium 1
v 51, 2019 
Mån16/12 09:30 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Jonas Jonsson Handledning
Tis17/12 11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund
Ons18/12 10:15 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Carl Ritter Handledning
11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Handledning
v 2, 2020 
Ons8/1 11:00 - 13:00 MK1036 18924,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Digitala mediekulturer Handledning
Tors9/1 10:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Handledning
Fre10/1 10:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Carl Ritter Handledning
v 3, 2020 
Tis14/1 10:00 - 12:00 MK1036 18924,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Digitala mediekulturer Handledning
Ons15/1 09:00 - 12:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Metodologi Omtentamen Alla Omtentamen
Fre17/1 09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning
Seminarium
Grupp 1 Redovisning och slutseminarium
09:00 - 11:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning
Seminarium
Grupp 2 Redovisning och slutseminarium
11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning
Seminarium
Grupp 3 Redovisning och slutseminarium
11:00 - 13:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning
Seminarium
Grupp 4 Redovisning och slutseminarium
13:00 - 15:00 MK1036 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning
Seminarium
Grupp 5 Redovisning och slutseminarium
v 4, 2020 
Ons22/1 10:00 - 11:00 MK1036 18960,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR Introduktion Introduktion till JMK:s IT-resurser.
OBS! Endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster.
v 7, 2020 
Tis11/2 09:00 - 11:00 MK1036 18960,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Intern kommunikation
KurskodNamn