v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Föreläsning
Alla
Introduktion till MKV och till kursen
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Agnes Gerner
Föreläsning
Alla
Introduktion till bibliotekets resurser
12:00
11:00
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Introduktion
Alla
Introduktion till JMK:s IT-resurser- OBS endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
13:00
12:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Seminarium
Alla
Akademiskt skrivande
14:00
12:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Föreläsning
Alla
Introduktion till granskningsuppgiften
15:00
14:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Föreläsning
Alla
Mediernas historia
13:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Torbjörn Rolandsson
Föreläsning
Alla
Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
14:00
12:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Elitsa Ivanova
Föreläsning
Alla
Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
16:00
14:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Föreläsning
Alla
Digitalisering, divergens, konvergens
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Föreläsning
Alla
Historiska perspektiv på radio och TV
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Frågestund
Alla
Frågestund inför tentan
11:00
10:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Föreläsning
Alla
Bilder i medier
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Emelie Jamieson
Övrigt
Alla
Information från universitetets stödfunktioner
13:00
12:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Inlämning
Alla
Deadline granskningsuppgift
12:30
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
15:00
13:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
16:00
14:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Petrus Dahlbeck
Tentamen
Alla
Salstenta
12:00
09:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
13:00
11:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
15:00
13:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
17:00
15:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv III: Cultural Studies
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Seminarium
Grupp 1-4
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Seminarium
Grupp 5-8
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 13-16
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 17-20
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 9-12
13:00
11:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Frågestund
Alla
Frågestund inför tentamen
12:00
11:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion
11:00
10:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Föreläsning
Alla
Föreläsning 1. Medier och offentlighet
13:00
11:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Föreläsning
Alla
Föreläsning 2. Informationssamhället
14:00
12:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Föreläsning
Alla
Föreläsning 3. Medier, kultur och globalisering
13:00
11:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Föreläsning
Alla
Föreläsning 4. Medier, klass och etnicitet
14:00
12:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Filmvisning
Alla
13:00
11:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Föreläsning
Alla
Föreläsning 5. Medier och genus
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Hemtentamen
Alla
Hemtentamen publiceras på Athena
13:15
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 1-4
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Seminarium
Grupp 5-8
13:00
11:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 9-12
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 13-16
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Seminarium
Grupp 17-20
16:00
14:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Omtentamen
Alla
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Inlämning
Alla
Kl 12 Inlämning hemtenta på Athena
Kl 16 Inlämning hemtenta på papper
12:00
11:45
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion
11:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
FV1011
MK1034
MK1036
18881,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Bo Florin
Petrus Dahlbeck
Omtentamen
Uppsamlingstentamen
Alla
Salsskrivning, uppsamlingstentamen

OBS uppsamlingen är för dem som har rester från föregående terminer samt första delkursen på MKV I och II HT19, övriga hänvisas till ordinarie omtentamenstillfällen för denna termin.
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Föreläsning
Alla
Remediering, premediering och mediearkeologi
14:00
12:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Föreläsning
Alla
Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
11:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Föreläsning
Alla
Digital visualitet+ digital aktivism
11:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Michael Westerlund
Föreläsning
Alla
Sociala medier + Interaktion och Identitet
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Föreläsning
Alla
Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
14:00
12:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Seminarium
Grupp 1-5
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Seminarium
Grupp 6-10
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Seminarium
Grupp 11-15
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Seminarium
Grupp 16-20
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Elitsa Ivanova
Omtentamen
Omtenta publiceras på Athena
13:00
12:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Introduktion
Alla
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Inlämning
Omtentamen
Inlämning omtenta
12:00
11:45
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Övrigt
Alla
Frivillligt: hjälp med problem kring e-postkonto, SU-kortet, inlogg Athena etc
12:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Introduktion
Alla
Introduktion till granskningsuppgiften
13:00
12:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Agnes Gerner
Kristina Jerner Widestedt
Föreläsning
Alla
Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser (AG)
13:00
11:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Föreläsning
Alla
Medierad kommunikation: en lång historia
13:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Kristina Jerner Widestedt
Handledning
Alla
Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Torbjörn Rolandsson
Föreläsning
Alla
Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
13:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Föreläsning
Alla
Historiska perspektiv på radio och TV - Madeleine Kleberg
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Karin Becker
Föreläsning
Alla
Bilden som nyheter
13:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Introduktion
Alla
Digitalisering, divergens och konvergens
13:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/2 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Inlämning
Alla
Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
12:15
12:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Föreläsning
Introduktion
Alla
Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
13:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
13:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/2 
KurskodNamn