v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 2/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Introduktion till MKV och till kursen
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 3/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 5/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Agnes Gerner
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Introduktion till bibliotekets resurser
12:00
11:00
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till JMK:s IT-resurser- OBS endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
13:00
12:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 6/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Seminarium
Alla
Akademiskt skrivande
14:00
12:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Introduktion till granskningsuppgiften
15:00
14:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 8/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 9/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Mediernas historia
13:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 10/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 11/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Torbjörn Rolandsson
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
14:00
12:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
16:00
14:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 13/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Digitalisering, divergens, konvergens
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 15/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 16/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Historiska perspektiv på radio och TV
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 17/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Frågestund
Alla
Frågestund inför tentan
11:00
10:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Bilder i medier
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 18/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 19/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Emelie Jamieson
Medier i tid och rum
Övrigt
Alla
Information från universitetets stödfunktioner
13:00
12:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 22/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 23/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier i tid och rum
Inlämning
Alla
Deadline granskningsuppgift
12:30
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 24/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 25/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 27/9 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
15:00
13:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
16:00
14:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 29/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 1/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum
Tentamen
Alla
Salstenta
12:00
09:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 3/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 4/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 7/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
13:00
11:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 8/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
15:00
13:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
17:00
15:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 9/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 14/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 15/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 16/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 17/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 18/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv III: Cultural Studies
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 22/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 24/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 1-4
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 5-8
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 13-16
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 25/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 17-20
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 9-12
13:00
11:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 28/10 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle I
Frågestund
Alla
Frågestund inför tentamen
12:00
11:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 1/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Medier, kultur, samhälle I
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 3/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 4/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion
11:00
10:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 1. Medier och offentlighet
13:00
11:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 6/11 
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Information, propaganda, reklam och PR
Medier i tid och rum
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 8/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 2. Informationssamhället
14:00
12:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 11/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 12/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 3. Medier, kultur och globalisering
13:00
11:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 13/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 14/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 4. Medier, klass och etnicitet
14:00
12:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 18/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Filmvisning
Alla
13:00
11:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 20/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 5. Medier och genus
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier, kultur, samhälle II
Hemtentamen
Alla
Hemtentamen publiceras på Athena
13:15
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 25/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 1-4
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 5-8
13:00
11:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 26/11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 9-12
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 13-16
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 17-20
16:00
14:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 2/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Medier, kultur, samhälle I
Omtentamen
Alla
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 4/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier, kultur, samhälle II
Inlämning
Alla
Kl 12 Inlämning hemtenta på Athena
Kl 16 Inlämning hemtenta på papper
12:00
11:45
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 5/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion
11:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 6/12 
FV1011
MK1034
MK1036
18881,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Bo Florin
Petrus Dahlbeck
Filmhistorisk översiktskurs 1
Omtentamen
Uppsamlingstentamen
Alla
Salsskrivning, uppsamlingstentamen

OBS uppsamlingen är för dem som har rester från föregående terminer samt första delkursen på MKV I och II HT19, övriga hänvisas till ordinarie omtentamenstillfällen för denna termin.
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 9/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Remediering, premediering och mediearkeologi
14:00
12:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 11/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
11:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 13/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Digital visualitet+ digital aktivism
11:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 16/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Michael Westerlund
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Sociala medier + Interaktion och Identitet
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
14:00
12:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 18/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 1-5
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 6-10
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 19/12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 11-15
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 16-20
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 7/1 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Omtentamen
Omtenta publiceras på Athena
13:00
12:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 8/1 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Internet och digitala medier
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 12/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 13/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 14/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 19/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 20/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier, kultur, samhälle II
Inlämning
Omtentamen
Inlämning omtenta
12:00
11:45
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 21/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum
Övrigt
Alla
Frivillligt: hjälp med problem kring e-postkonto, SU-kortet, inlogg Athena etc
12:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 22/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till granskningsuppgiften
13:00
12:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 23/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 24/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Agnes Gerner
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser (AG)
13:00
11:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 26/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 27/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Medierad kommunikation: en lång historia
13:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 28/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 29/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Handledning
Alla
Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 31/1 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Torbjörn Rolandsson
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
13:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 2/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 3/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Historiska perspektiv på radio och TV - Madeleine Kleberg
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 4/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 5/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Karin Becker
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Bilden som nyheter
13:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 6/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 7/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Digitalisering, divergens och konvergens
13:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 8/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 9/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 10/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 11/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 12/2 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Internet och digitala medier
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Medier i tid och rum
Inlämning
Alla
Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
12:15
12:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 13/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 14/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 15/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 16/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mån 17/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tis 18/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ons 19/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tors 20/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Introduktion
Alla
Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
13:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fre 21/2 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
13:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lör 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sön 23/2 
KurskodNamn