v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-09-02 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Introduktion till MKV och till kursen
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-09-03 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-09-04 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-09-05 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Agnes Gerner
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Introduktion till bibliotekets resurser
12:00
11:00
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till JMK:s IT-resurser- OBS endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
13:00
12:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-09-06 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Seminarium
Alla
Akademiskt skrivande
14:00
12:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Introduktion till granskningsuppgiften
15:00
14:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-09-07 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-09-08 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-09-09 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Mediernas historia
13:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-09-10 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-09-11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Torbjörn Rolandsson
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
14:00
12:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
16:00
14:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-09-12 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-09-13 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Digitalisering, divergens, konvergens
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-09-14 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-09-15 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-09-16 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Historiska perspektiv på radio och TV
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-09-17 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Frågestund
Alla
Frågestund inför tentan
11:00
10:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Bilder i medier
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-09-18 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-09-19 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Emelie Jamieson
Medier i tid och rum
Övrigt
Alla
Information från universitetets stödfunktioner
13:00
12:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-09-20 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-09-21 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-09-22 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-09-23 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier i tid och rum
Inlämning
Alla
Deadline granskningsuppgift
12:30
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-09-24 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-09-25 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-09-26 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-09-27 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
15:00
13:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
16:00
14:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-09-28 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-09-29 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-09-30 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-10-01 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum
Tentamen
Alla
Salstenta
12:00
09:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-10-02 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-10-03 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-10-04 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-10-05 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-10-06 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-10-07 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
13:00
11:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-10-08 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
15:00
13:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
17:00
15:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-10-09 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-10-10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-10-11 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-10-12 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-10-13 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-10-14 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-10-15 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-10-16 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-10-17 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-10-18 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Kritiska perspektiv III: Cultural Studies
11:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-10-19 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-10-20 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-10-21 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-10-22 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-10-23 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-10-24 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 1-4
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 5-8
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 13-16
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-10-25 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 17-20
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle I
Seminarium
Grupp 9-12
13:00
11:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-10-26 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-10-27 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-10-28 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle I
Frågestund
Alla
Frågestund inför tentamen
12:00
11:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-10-29 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-10-30 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-10-31 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-11-01 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Medier, kultur, samhälle I
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-11-02 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-11-03 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-11-04 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion
11:00
10:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 1. Medier och offentlighet
13:00
11:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-11-05 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-11-06 
MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Information, propaganda, reklam och PR
Medier i tid och rum
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-11-07 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-11-08 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 2. Informationssamhället
14:00
12:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-11-09 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-11-10 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-11-11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-11-12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 3. Medier, kultur och globalisering
13:00
11:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-11-13 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-11-14 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 4. Medier, klass och etnicitet
14:00
12:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-11-15 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-11-16 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-11-17 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-11-18 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Filmvisning
Alla
13:00
11:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-11-19 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-11-20 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Anja Hirdman
Medier, kultur, samhälle II
Föreläsning
Alla
Föreläsning 5. Medier och genus
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier, kultur, samhälle II
Hemtentamen
Alla
Hemtentamen publiceras på Athena
13:15
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-11-21 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-11-22 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-11-23 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-11-24 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-11-25 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 1-4
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Carl Ritter
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 5-8
13:00
11:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-11-26 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 9-12
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 13-16
13:00
11:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle II
Seminarium
Grupp 17-20
16:00
14:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-11-27 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-11-28 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-11-29 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-11-30 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-12-01 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-12-02 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Medier, kultur, samhälle I
Omtentamen
Alla
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-12-03 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-12-04 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier, kultur, samhälle II
Inlämning
Alla
Kl 12 Inlämning hemtenta på Athena
Kl 16 Inlämning hemtenta på papper
12:00
11:45
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-12-05 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Kursintroduktion
11:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-12-06 
FV1011
MK1034
MK1036
18881,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Bo Florin
Petrus Dahlbeck
Filmhistorisk översiktskurs 1
Omtentamen
Uppsamlingstentamen
Alla
Salsskrivning, uppsamlingstentamen

OBS uppsamlingen är för dem som har rester från föregående terminer samt första delkursen på MKV I och II HT19, övriga hänvisas till ordinarie omtentamenstillfällen för denna termin.
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-12-07 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-12-08 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-12-09 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Remediering, premediering och mediearkeologi
14:00
12:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-12-10 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-12-11 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
11:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-12-12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-12-13 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Digital visualitet+ digital aktivism
11:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-12-14 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-12-15 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-12-16 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Michael Westerlund
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Sociala medier + Interaktion och Identitet
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Internet och digitala medier
Föreläsning
Alla
Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
14:00
12:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-12-17 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-12-18 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 1-5
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 6-10
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-12-19 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 11-15
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Internet och digitala medier
Seminarium
Grupp 16-20
13:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-12-20 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-12-21 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-12-22 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-12-23 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-12-24 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2019-12-25 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2019-12-26 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2019-12-27 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2019-12-28 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2019-12-29 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2019-12-30 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2019-12-31 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-01-01 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-01-02 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-01-03 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-01-04 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-01-05 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-01-06 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-01-07 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Elitsa Ivanova
Medier, kultur, samhälle II
Omtentamen
Omtenta publiceras på Athena
13:00
12:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-01-08 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Internet och digitala medier
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-01-09 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-01-10 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-01-11 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-01-12 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-01-13 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-01-14 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-01-15 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-01-16 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-01-17 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-01-18 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-01-19 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-01-20 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
11:00
09:00
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Medier, kultur, samhälle II
Inlämning
Omtentamen
Inlämning omtenta
12:00
11:45
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-01-21 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum
Övrigt
Alla
Frivillligt: hjälp med problem kring e-postkonto, SU-kortet, inlogg Athena etc
12:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-01-22 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Introduktion till granskningsuppgiften
13:00
12:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-01-23 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-01-24 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Agnes Gerner
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser (AG)
13:00
11:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-01-25 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-01-26 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-01-27 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Medierad kommunikation: en lång historia
13:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-01-28 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-01-29 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Handledning
Alla
Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
15:00
13:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-01-30 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-01-31 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Torbjörn Rolandsson
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
13:00
11:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-02-01 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-02-02 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-02-03 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Historiska perspektiv på radio och TV - Madeleine Kleberg
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-02-04 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-02-05 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Karin Becker
Medier i tid och rum
Föreläsning
Alla
Bilden som nyheter
13:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-02-06 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-02-07 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum
Introduktion
Alla
Digitalisering, divergens och konvergens
13:00
11:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-02-08 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-02-09 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-02-10 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-02-11 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-02-12 
MK1034
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Internet och digitala medier
Omtentamen
Alla
Omtentamen
12:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Medier i tid och rum
Inlämning
Alla
Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
12:15
12:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-02-13 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-02-14 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 1-4
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 5-8
Gruppseminarium
11:00
09:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 9-12
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 17-20
Gruppseminarium
13:00
11:00
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Michael Westerlund
Medier i tid och rum
Seminarium
Grupp 13-16
Gruppseminarium
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-02-15 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-02-16 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2020-02-17 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2020-02-18 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2020-02-19 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum
Tentamen
Alla
Salstentamen
12:00
09:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2020-02-20 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Kristina Jerner Widestedt
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Introduktion
Alla
Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
13:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2020-02-21 
MK1034
18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Medier, kultur, samhälle I
Föreläsning
Alla
Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
13:00
11:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2020-02-22 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2020-02-23 
KurskodNamn