Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Mån2/9 13:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Introduktion till MKV och till kursen
Tors5/9 11:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Agnes Gerner Medier i tid och rum Föreläsning Alla Introduktion till bibliotekets resurser
12:00 - 13:00 MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till JMK:s IT-resurser- OBS endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
Fre6/9 12:00 - 14:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Seminarium Alla Akademiskt skrivande
14:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Introduktion till granskningsuppgiften
v 37, 2019 
Mån9/9 11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Mediernas historia
Ons11/9 12:00 - 14:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
14:00 - 16:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina
Elitsa Ivanova
Medier i tid och rum Föreläsning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fre13/9 13:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Digitalisering, divergens, konvergens
v 38, 2019 
Mån16/9 11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Historiska perspektiv på radio och TV
Tis17/9 10:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Frågestund Alla Frågestund inför tentan
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Bilder i medier
Tors19/9 12:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Emelie Jamieson Medier i tid och rum Övrigt Alla Information från universitetets stödfunktioner
v 39, 2019 
Mån23/9 12:00 - 12:30 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline granskningsuppgift
Fre27/9 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
15:00 - 17:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 40, 2019 
Tis1/10 09:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Ekaterina Kalinina
Petrus Dahlbeck
Medier i tid och rum Tentamen Alla Salstenta
Tors3/10 10:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
Fre4/10 13:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
v 41, 2019 
Mån7/10 11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
Tis8/10 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
15:00 - 17:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
15:00 - 17:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 42, 2019 
Ons16/10 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
Tors17/10 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
Fre18/10 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv III: Cultural Studies
v 43, 2019 
Tors24/10 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8
13:00 - 15:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16
Fre25/10 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12
v 44, 2019 
Mån28/10 11:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Frågestund Alla Frågestund inför tentamen
Fre1/11 09:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Tentamen Alla Salstentamen
v 45, 2019 
Mån4/11 10:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Kursintroduktion
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 1. Medier och offentlighet
Ons6/11 09:00 - 12:00 MK1034
MK1036
18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Information, propaganda, reklam och PR
Medier i tid och rum
Omtentamen Alla Omtentamen
Fre8/11 12:00 - 14:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 2. Informationssamhället
v 46, 2019 
Tis12/11 11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 3. Medier, kultur och globalisering
Tors14/11 12:00 - 14:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 4. Medier, klass och etnicitet
v 47, 2019 
Mån18/11 11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Filmvisning Alla
Ons20/11 11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 5. Medier och genus
13:00 - 13:15 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Medier, kultur, samhälle II Hemtentamen Alla Hemtentamen publiceras på Athena
v 48, 2019 
Mån25/11 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 1-4
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 5-8
Tis26/11 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 9-12
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 13-16
14:00 - 16:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 17-20
v 49, 2019 
Mån2/12 09:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Medier, kultur, samhälle I Omtentamen Alla
Ons4/12 11:45 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Kl 12 Inlämning hemtenta på Athena
Kl 16 Inlämning hemtenta på papper
Tors5/12 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Kursintroduktion
Fre6/12 09:00 - 12:00 FV1011
MK1034
MK1036
18881,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Bo Florin
Petrus Dahlbeck
Filmhistorisk översiktskurs 1 Omtentamen
Uppsamlingstentamen
Alla Salsskrivning, uppsamlingstentamen

OBS uppsamlingen är för dem som har rester från föregående terminer samt första delkursen på MKV I och II HT19, övriga hänvisas till ordinarie omtentamenstillfällen för denna termin.
v 50, 2019 
Mån9/12 12:00 - 14:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Remediering, premediering och mediearkeologi
Ons11/12 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
Fre13/12 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kari Andén Papadopoulos Internet och digitala medier Föreläsning Alla Digital visualitet+ digital aktivism
v 51, 2019 
Mån16/12 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Internet och digitala medier Föreläsning Alla Sociala medier + Interaktion och Identitet
12:00 - 14:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
Ons18/12 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 1-5
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 6-10
Tors19/12 09:00 - 11:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 11-15
11:00 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 16-20
v 2, 2020 
Tis7/1 12:45 - 13:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Omtentamen Omtenta publiceras på Athena
Ons8/1 09:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Tentamen Alla Salstentamen
v 4, 2020 
Mån20/1 09:00 - 11:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
11:45 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Medier, kultur, samhälle II Inlämning
Omtentamen
Inlämning omtenta
Tis21/1 09:00 - 12:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Övrigt Alla Frivillligt: hjälp med problem kring e-postkonto, SU-kortet, inlogg Athena etc
Ons22/1 12:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till granskningsuppgiften
Fre24/1 11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Agnes Gerner
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum Föreläsning Alla Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser (AG)
v 5, 2020 
Mån27/1 11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Medierad kommunikation: en lång historia
Ons29/1 13:00 - 15:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Elitsa Ivanova
Kristina Jerner Widestedt
Medier i tid och rum Handledning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fre31/1 11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
v 6, 2020 
Mån3/2 13:00 - 15:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Medier i tid och rum Föreläsning Alla Historiska perspektiv på radio och TV - Madeleine Kleberg
Ons5/2 11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Karin Becker Medier i tid och rum Föreläsning Alla Bilden som nyheter
Fre7/2 11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Digitalisering, divergens och konvergens
v 7, 2020 
Ons12/2 09:00 - 12:00 MK1034 18887,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Omtentamen Alla Omtentamen
12:00 - 12:15 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
Fre14/2 09:00 - 11:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 8, 2020 
Ons19/2 09:00 - 12:00 MK1034 18923,VT20,v:2004/2023,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
JMK-salen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Tentamen Alla Salstentamen
KurskodNamn