Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Okt  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 40, 2019 
To3/10 10:00 - 12:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Introduktion
Fr4/10 10:00 - 12:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Föreläsning
v 41, 2019 
7/10 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Föreläsning
To10/10 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Föreläsning
Fr11/10 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Föreläsning
v 42, 2019 
On16/10 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Föreläsning
To17/10 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Sven Drefahl Grundläggande demografisk metod Föreläsning
v 43, 2019 
To24/10 11:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML E413. Södra huset hus E Marianne Tönnessen Grundläggande demografisk metod Föreläsning
Fr25/10 10:00 - 12:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Marianne Tönnessen Grundläggande demografisk metod Föreläsning
v 44, 2019 
28/10 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML Marianne Tönnessen Grundläggande demografisk metod Föreläsning Room B397
Ti29/10 09:00 - 12:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Marianne Tönnessen Grundläggande demografisk metod Föreläsning
Fr1/11 10:00 - 13:00 SO7111 38187,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML B389. Södra huset hus B Grundläggande demografisk metod Tentamen Tenta i B389 och B397