v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Bangsalen, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Sven Ross
Metodprojekt
Föreläsning
MAMKV HT18
Introduction to Method Project Course
16:30
14:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Kari Andén Papadopoulos
Metodprojekt
Inlämning
MAMKV HT18
Deadline Method Project Outlines
12:00
11:45
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Sven Ross
Metodprojekt
Seminarium
MAMKV HT18
iscussion of Method Project outlines (half class)
15:00
13:00
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Kristina Riegert
Metodprojekt
Seminarium
MAMKV HT18
Discussion of Method Project outlines (half class)
17:00
15:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Miyase Christensen
Metodprojekt
Handledning
MAGroup A
Advising Seminar Group A
13:00
11:00
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Kristina Riegert
Metodprojekt
Handledning
MAGroup B
Advising Seminar Group B
15:00
13:00
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Metodprojekt
Handledning
MAGroup C
Advising Seminar Group C
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Miyase Christensen
Metodprojekt
Handledning
MAGroup B
Advising Seminar Group A
13:00
11:00
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sven Ross
Metodprojekt
Handledning
MAGroup C
Advising Seminar Group C
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Kristina Riegert
Metodprojekt
Handledning
MAGroup C
Advising Seminar Group B
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Miyase Christensen
Metodprojekt
Handledning
MAGroup A
Last minute advice Seminar Group A
14:00
13:00
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Metodprojekt
Handledning
MAGroup C
Last minute advice Seminar Group C
16:00
15:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Kristina Riegert
Metodprojekt
Handledning
MAGroup B
Last minute advice Seminar Group B
15:00
14:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Metodprojekt
Inlämning
MAMKV HT18
Assignment 3 due
09:00
08:45
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
MK7029
18939,VT20,v:2004/2013,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Kari Andén Papadopoulos
Seminarium
11:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Kristina Riegert
Sven Ross
Metodprojekt
Seminarium
Final seminar
12:00
09:00
MK7029
18902,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML
Bangsalen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Kari Andén Papadopoulos
Miyase Christensen
Metodprojekt
Seminarium
MAMKV HT18
Final seminar
14:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/1 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/2 
KurskodNamn