Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Mån2/9 08:00 - 08:15 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Praktik på redaktion Praktik JOUHT17 Praktiken inleds
v 37, 2019 
Fre13/9 14:45 - 15:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Praktik på redaktion Inlämning JOUHT17 Inlämning av praktikplan
v 44, 2019 
Mån28/10 09:00 - 16:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Nils Funcke Praktik på redaktion Handledning JOUHT17 Mitterminsträff
v 2, 2020 
Fre10/1 16:45 - 17:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Christian Christensen Medierätt, etik och redaktionell organisation Inlämning JOUHT17 Inlämning av skriftliga uppgifter
v 3, 2020 
Fre17/1 13:00 - 16:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Christian Christensen Medierätt, etik och redaktionell organisation Seminarium JOUHT17 Medierätt, etik och redaktionell organisation
KurskodNamn