Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Mån2/9 08:00 - 08:15 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Praktik på redaktion Praktik JOUHT17 Praktiken inleds
v 37, 2019 
Fre13/9 14:45 - 15:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Praktik på redaktion Inlämning JOUHT17 Inlämning av praktikplan
v 44, 2019 
Mån28/10 09:00 - 16:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Nils Funcke Praktik på redaktion Handledning JOUHT17 Mitterminsträff
v 2, 2020 
Fre10/1 16:45 - 17:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Christian Christensen Medierätt, etik och redaktionell organisation Inlämning JOUHT17 Inlämning av skriftliga uppgifter
v 3, 2020 
Fre17/1 13:00 - 16:00 JO3064 18898,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Christian Christensen Medierätt, etik och redaktionell organisation Seminarium JOUHT17 Medierätt, etik och redaktionell organisation
KurskodNamn