Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2019 
Mån4/11 13:30 - 16:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Björn Häger Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning MAJOU-HT18 Föreläsning.
Kursintroduktion.
OBS. Börjar 13.30.
Tis5/11 10:00 - 12:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Björn Häger Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning MAJOU-HT18 Föreläsning forts och introduktion till uppgift 1.
Fre8/11 14:45 - 15:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Björn Häger Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Inlämning MAJOU-HT18 Inlämning: uppgift 1.
ÄNDRAD TILL
15.00.
v 46, 2019 
Mån11/11 10:00 - 12:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning MAJOU-HT18 Föreläsning och återkoppling av uppgift 1.
13:00 - 15:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Björn Häger Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Introduktion
Seminarium
MAJOU-HT18 Forts. föreläsning, samt introduktion till uppgift 2.
Fre15/11 13:00 - 16:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Björn Häger Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Återkoppling: uppgift 2.
Introduktion till den större slutuppgiften med inlämning 11 dec.
v 47, 2019 
Tis19/11 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning MAJOU-HT18 Kvalitativa metoder 1
Ons20/11 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Christian Christensen Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning MAJOU-HT18 Kvalitativa metoder 2
Tors21/11 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Christian Christensen Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning MAJOU-HT18 Kvalitativa metoder 3
Fre22/11 10:00 - 12:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Christian Christensen Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Presentation och diskussion av grupparbete
v 48, 2019 
Tis26/11 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Föreläsning
Introduktion
MAJOU-HT18 Källkritik i vetenskap och journalistik
Ons27/11 14:00 - 16:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Digital källkritik: Andreas Häggström och Frida Sundqvist från Expressen gästföreläser om källkritik på nätet med särskilt fokus på bilder
v 49, 2019 
Mån2/12 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Undersökningsdesign
Tis3/12 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Kvantitativa metoder
Tors5/12 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Workshop MAJOU-HT18 Worskhop: SPSS
Fre6/12 23:45 - 00:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Inlämning MAJOU-HT18 Inlämning: SPSS-övning
v 50, 2019 
Tis10/12 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Christian Christensen Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Idéseminarium: Examensarbete
13:00 - 15:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Kvantitativ innehållsanalys
Ons11/12 11:45 - 12:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Inlämning MAJOU-HT18 Inlämning av slutuppgift: Research/intervju
v 51, 2019 
Mån16/12 09:00 - 11:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen Andreas Widholm Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Workshop MAJOU-HT18 Workshop: Innehållsanalys och SPSS
11:00 - 14:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Seminarium MAJOU-HT18 Gruppvis återkoppling av inlämningsuppgift.
Grupp 1 11-12,
Grupp 2 12-13
Grupp 3 13-14
v 3, 2020 
Tors16/1 09:45 - 10:00 JO7023 18899,HT19,v:1945/2003,100% DAG,NML Undersökningsmetoder i vetenskap och journalistik Inlämning MAJOU-HT18 Inlämning av tentamensuppgift 2 och 3
KurskodNamn