Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Mån2/9 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Emelie Jamieson
Maria Nilsson
Peter Erell
Att vara journalist Introduktion Alla Introduktion till journalistprogrammet
11:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Introduktion Alla Kursintroduktion
Tis3/9 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Seminarium Alla Att skriva
12:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Att vara journalist Introduktion Alla Introduktion till JMK:s IT-resurser
15:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Agnes Gerner Att vara journalist Föreläsning Alla Introduktion till bibliotekets resurser
Ons4/9 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Workshop Grupp 1 Skriv!
Katarina Bjärvall
12:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Workshop Grupp 2 Skriv!
Katarina Bjärvall
14:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Workshop Grupp 3 Skriv!
Katarina Bjärvall
Fre6/9 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Workshop Grupp 4 Skriv!
Katarina Bjärvall
12:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Workshop Grupp 5 Skriv!
Katarina Bjärvall
14:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Workshop Grupp 6 Skriv!
Katarina Bjärvall
v 37, 2019 
Mån9/9 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Att vara journalist Gästföreläsning Alla Magnus Danielsson gästföreläsning: Journalistikens samhällsroller
13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Att vara journalist Gästföreläsning Alla Gästföreläsning: Randi Mossige Norheim
Tis10/9 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Peter Erell Att vara journalist Föreläsning Alla Att skriva akademiskt
13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Att vara journalist Gästföreläsning Alla Ylva Mårtens föreläser
Ons11/9 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Föreläsning Alla Medierätt, en översikt
14:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Att vara journalist Föreläsning Alla
Tors12/9 12:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Gästföreläsning Alla Yrke: Reporter

Gästföreläsning med Anders Sundelin
15:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Filmvisning Alla Alla presidentens män
Fre13/9 10:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Christian Christensen Att vara journalist Föreläsning Alla Journalistik och samhälle: Uppgift B
v 38, 2019 
Mån16/9 10:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Andreas Widholm Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Politikens medialisering
12:00 - 12:15 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Att vara journalist Inlämning Alla Inlämning på plan 5: Uppgift A
13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Att vara journalist Föreläsning Alla PR och propaganda
Tis17/9 13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Att vara journalist Föreläsning Alla
Tors19/9 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Att vara journalist Redovisning
Seminarium
Alla PR och PA redovisning uppgift C
13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Att vara journalist Redovisning
Seminarium
Alla Fortsättning, redovisning
v 39, 2019 
Tis24/9 09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Redovisning Grupp 1 Genomgång övning A
09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Att vara journalist Redovisning Grupp 2 Genomgång övning A
Katarina Bjärvall
10:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Redovisning Grupp 3 Genomgång övning A
10:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Att vara journalist Redovisning Grupp 4 Genomgång övning A
Katarina Bjärvall
11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Föreläsning Grupp 5 Genomgång övning A
11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Att vara journalist Föreläsning Grupp 6 Genomgång övning A
Katarina Bjärvall
13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Redovisning Grupp 7 Genomgång övning A
13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Att vara journalist Redovisning Grupp 8 Genomgång övning A
Katarina Bjärvall
14:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Att vara journalist Gästföreläsning Alla Grävande journalistik och statistik.
Gästföreläsning med Kristoffer Örstadius, undersökande reporter vid DN
Ons25/9 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Att vara journalist Gästföreläsning Alla Lasse Truedson Gäsföreläsning: Snabba fingrar, ömma tår- om journalistrollen
Tors26/9 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Christian Christensen Att vara journalist Alla
13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Nils Funcke Att vara journalist Föreläsning Alla Medierätt
v 40, 2019 
Ons2/10 11:45 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Nils Funcke Att vara journalist Inlämning Alla Inlämning på plan 5
Tors3/10 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Introduktion Alla Introduktion till kursen.
Katarina Gunnarsson föreläser: så får du människor att prata
12:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Övning Alla Övning 1. Individuell uppgift. Tala med en främling
Fre4/10 16:45 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Björn Häger Journalistiska metoder Inlämning Alla Deadline övning 1. Tala med en främling
v 41, 2019 
Mån7/10 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Föreläsning Alla Intervjuteknik
Introduktion till övning 2 Tala med flera
13:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Björn Häger Journalistiska metoder Övning Alla Individuell uppgift - övning 2. Tala med flera
Tis8/10 09:00 - 16:45 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Övning Alla Individuell uppgift - övning 2. Tala med flera
16:45 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Björn Häger Journalistiska metoder Inlämning Alla Deadline - uppgift 2. Tala med flera
Ons9/10 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Föreläsning Alla Intervjuteknik, forts.
13:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Föreläsning
Övning
Alla Intervjuteknik forts.
Fre11/10 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Journalistiska metoder Övrigt Alla Återkoppling av texter, övning 2, gruppvis.
Katarina Bjärvall/Björn Häger
v 42, 2019 
Mån14/10 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Introduktion Alla Personresearch, Linda Larsson Kakuli, SVT. Föreläsning,
instruktioner till övning i snabb research
11:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Introduktion Alla
13:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Björn Häger Journalistiska metoder Grupparbete Alla Grupparbete
Tis15/10 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Grupparbete Alla Grupparbete
Ons16/10 13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Föreläsning
Redovisning
Alla Redovisning av researchuppgift. Fortsatt föreläsning, Linda Larsson Kakuli, samt introduktion till fortsatt fördjupad gruppuppgift, Björn Häger
Tors17/10 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Grupparbete Alla Grupparbete forts: fördjupad personresearch
Inlämning: individuell uppgift Läs en bok. Kl 12.00.
Fre18/10 10:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Journalistiska metoder Gästföreläsning Alla Föreläsning: Mikael Grill Pettersson, Konsten att få tag på folk.
13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger
Nils Funcke
Journalistiska metoder Redovisning Alla Redovisning grupparbete, fördjupning research.
Nils Funcke/Björn Häger
v 43, 2019 
Mån21/10 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Seminarium Alla Skriva och berätta
Agnes Gerner/Björn Häger
Föreläsning varvat med praktiska övningar
13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Seminarium Alla Skriva och berätta, forts.
Tis22/10 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Föreläsning Alla Skriva och berätta,
Agnes Gerner/Björn Häger
12:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Björn Häger Journalistiska metoder Seminarium Alla Skriva och berätta, forts
14:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Övning Alla Eget arbete, praktisk individuell övning
Ons23/10 08:45 - 16:45 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Eget arbete
Övning
Alla Eget arbete, individuell övning
16:45 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistiska metoder Inlämning Alla Inlämning senast 17, individuell uppgift.
Tors24/10 13:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Agnes Gerner
Björn Häger
Journalistiska metoder Seminarium Alla Gruppvisa genomgångar - individuell övning
Agners Gerner/Björn Häger
Fre25/10 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Agnes Gerner
Björn Häger
Journalistiska metoder Seminarium Alla Gruppvisa genomgångar - individuell övning
Agners Gerner/Björn Häger
v 44, 2019 
Ons30/10 15:45 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Björn Häger Journalistiska metoder Inlämning Alla Inlämning slutuppgift 16.00
Tors31/10 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Björn Häger Journalistiska metoder Eget arbete Alla Egna förberedelser för slutseminariet. Läs gruppens texter. Förbered opposition.
Fre1/11 09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 1 Genomgång av slutövning - Grupp 1
09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 2 Genomgång av slutövning - Grupp 2
09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 3 Genomgång av slutövning - Grupp 3
10:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 4 Genomgång av slutövning - Grupp 4
10:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 5 Genomgång av slutövning - Grupp 5
10:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 6 Genomgång av slutövning - Grupp 6
11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 7 Slutgenomgång - Grupp 7
11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 8 Slutgenomgång av slutövning - Grupp 8
11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 9 Genomgång av slutövning - Grupp 9
12:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 10 Genomgång av slutövning - Grupp 10
12:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 11 Genomgång av slutövning - Grupp 11
12:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 12 Genomgång av slutövning - Grupp 12
13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 13 Genomgång av slutövning - Grupp 13
13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 14 Genomgång av slutövning - Grupp 14
13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 15 Genomgång av slutövning - Grupp 15
14:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 16 Genomgång av slutövning - Grupp 16
14:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 17 Genomgång av slutövning - Grupp 17
15:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Journalistiska metoder Seminarium Grupp 18 Genomgång av slutövning - Grupp 18
v 45, 2019 
Mån4/11 11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Journalistik i tid och rum Föreläsning
Introduktion
Alla Delkursintroduktion
13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Gunilla Hultén Journalistik i tid och rum Föreläsning
Introduktion
Alla Svensk presshistoria
Ons6/11 10:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Radio- och TV-historia
13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Christian Christensen Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Journalistiken och det förändrade medielandskapet
v 46, 2019 
Mån11/11 13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Gunilla Hultén Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Journalistik och genus
15:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Greta Gober Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla 25 years of the Global Media Monitoring project: What have we learned?
Tis12/11 09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Torbjörn Rolandsson Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Journalistikens ekonomiska förutsättningar
13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Digitalisering, divergens, konvergens
Tors14/11 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Maria Nilsson
Journalistik i tid och rum Handledning Alla
Fre15/11 11:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Ulrika Hyllert, Journalistförbundet.
Läget i mediabranschen. Var finns jobben?
Journalistförbundet bjuder på macka.
v 47, 2019 
Ons20/11 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Maria Nilsson
Journalistik i tid och rum Handledning Alla
Tors21/11 13:00 - 15:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Journalistik i tid och rum Föreläsning Alla Medierna och etnicitet
v 48, 2019 
Mån25/11 15:45 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistik i tid och rum Inlämning Alla
Ons27/11 09:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova
Maria Nilsson
Journalistik i tid och rum Redovisning
Seminarium
Alla Redovisning av granskningsuppgiften
Tors28/11 13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Journalistik i tid och rum Seminarium Alla Kursavslutning. Information och frågestund inför hemtentamen. Kursutvärdering.
v 49, 2019 
Tis3/12 08:00 - 08:15 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistik i tid och rum Hemtentamen Alla Utlämning hemtentamen
Ons4/12 16:45 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistik i tid och rum Inlämning Alla Inlämning hemtentamen
Tors5/12 09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Berättarformer Föreläsning
Introduktion
Alla Delkursintroduktion, berättarformer, nyheter och reportage
10:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Berättarformer Föreläsning Alla Gäst Ari Luostarinen, Introduktion Bildjournalistik
13:00 - 16:30 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Berättarformer Seminarium Alla Övning Bildjournalistik
Ari Luostarinen
Fre6/12 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Berättarformer Föreläsning Alla Gäst; Katarina Bjärvall, Reportage
13:00 - 16:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Berättarformer Eget arbete Alla Fotoövning, eget arbete
v 50, 2019 
Mån9/12 10:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Maria Nilsson Berättarformer Föreläsning Alla MN + gäst, Krisövning
13:00 - 14:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Fredrik Mårtenson Berättarformer Introduktion Alla Introduktion till webbverktyg
14:30 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen
Stora Redaktionen, Garnisonen
Berättarformer Övning Alla Kl 14.40-17, Bildjournalistik
Ari Luostarinen
Tis10/12 09:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen
Lilla Redaktionen, Garnisonen
Stora Redaktionen, Garnisonen
Berättarformer Övning Alla MN + gäst, Krisövning
13:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Lilla Redaktionen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Stora Redaktionen, Garnisonen
Berättarformer Övning Alla MN + gäst, Krisövning
Ons11/12 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Berättarformer Introduktion Block A Gästlärare Katarina Bjärvall, Intro reportage
09:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Berättarformer Introduktion Block B Intro bildreportage
Gäst Ari Luostarinen
09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Berättarformer Introduktion Block B Intro bildreportage
Gäst Ari Luostarinen
Tors12/12 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Berättarformer Handledning Block A Gästlärare Katarina Bjärvall, Handledning reportage
v 51, 2019 
Mån16/12 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Lilla Redaktionen, Garnisonen Berättarformer Handledning Block B Gäst Ari Luostarinen
Handledning bildreportage
09:00 - 14:45 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Berättarformer Handledning Block A reportagelärare tillgänglig för konsultation, 9-14.45
Tis17/12 11:45 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Berättarformer Inlämning Block A Deadline: Reportage. Ladda upp på Athena och utskrift i lärares fack.
Ons18/12 11:45 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Berättarformer Inlämning Block B Deadline: Bildreportage - Ladda upp på Athena 18/12.
Utskrivna bilder lämnas in vid redovisning 20/12.
Fre20/12 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block B Gäst Ari Luostarinen
Redovisning/opponering bildreportage
09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block A Gästlärare Katarina Bjärvall, , Redovisning/opponering reportage
v 2, 2020 
Tis7/1 09:00 - 10:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Berättarformer Föreläsning Block A Gäst Ari Luostarinen, Intro bildreportage
09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Berättarformer Föreläsning Block B Gästlärare Katarina Bjärvall
Intro reportage
10:00 - 12:30 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Berättarformer Block A Gäst Ari Luostarinen, intro bildreportage
Ons8/1 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Lilla Redaktionen, Garnisonen Berättarformer Handledning Block B Gästlärare Katarina Bjärvall, Handledning reportage
Fre10/1 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Berättarformer Handledning Block B reportagelärare tillgänglig för konsultation, 9-17.
v 3, 2020 
Mån13/1 09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Lilla Redaktionen, Garnisonen Berättarformer Handledning Block A Gäst Ari Luostarinen, Handledning bildreportage
11:45 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Berättarformer Inlämning Block B Deadline: Reportage. Ladda upp på Athena och utskrift i lärares fack.
Tis14/1 11:45 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Berättarformer Inlämning Block A Deadline: Bildreportage. Ladda upp på Athena 14/1.
Utskrivna bilder lämnas in vid redovisning 16/1
Tors16/1 09:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block B Gästlärare Katarina Bjärvall, Redovisning/opponering reportage
09:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block A Gäst Ari Luostarinen
Redovisning/opponering bildreportage
12:00 - 17:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Bangsalen, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block B Gästlärare Katarina Bjärvall, Redovisning/opponering reportage
Fre17/1 10:00 - 11:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block A Gästlärare Katarina Bjärvall, Genomgång reportageböcker
11:00 - 12:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Berättarformer Seminarium Block B Gästlärare Katarina Bjärvall, Genomgång reportageböcker
12:00 - 13:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Berättarformer Seminarium Alla Kursavslutning och utvärdering.
Katarina Bjärvall
17:45 - 18:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Berättarformer Inlämning Alla Deadline: Hemuppgift. Ladda upp på Athena samt utskrift i kursansvarig Maria Nilssons fack.
v 4, 2020 
Mån20/1 08:00 - 18:00 JO1067 18896,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Journalistik i tid och rum Omtentamen Alla Inlämning hemtentamen
KurskodNamn