Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp
v 45, 2019 
4/11 13:00 - 15:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML F315. Södra huset hus F Linda Weidenstedt Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Introduktion
v 46, 2019 
11/11 10:00 - 12:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML D247. Södra huset hus D Rebecca Ye Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
To14/11 10:00 - 12:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML B487. Södra huset hus B Linda Weidenstedt Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
v 47, 2019 
Fr22/11 09:00 - 11:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML F331. Södra huset hus F Hernan Mondani Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
v 48, 2019 
25/11 13:30 - 16:00 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML F420. Södra huset hus F Linda Weidenstedt Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
Ti26/11 13:00 - 15:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML D307. Södra huset hus D Rebecca Ye Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
v 49, 2019 
Ti3/12 13:00 - 15:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML B315. Södra huset hus B Magnus Bygren Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
v 50, 2019 
Ti10/12 10:00 - 12:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML D247. Södra huset hus D Rebecca Ye Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
To12/12 09:00 - 11:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML B487. Södra huset hus B Åke Sandberg Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
13:00 - 15:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML D263. Södra huset hus D Magnus Nermo Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning
v 51, 2019 
16/12 12:00 - 14:30 SO7420 38137,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML D220. Södra huset hus D Linda Weidenstedt Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap Föreläsning