v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Emelie Jamieson
Jörgen Skågeby
Kristina Jerner Widestedt
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Introduktion
Alla
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Föreläsning 1: Positivismen, Popper och medieforskningens huvudfåra
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Föreläsning 2: Paradigm, konstruktionism, kritisk realism
13:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Petrus Dahlbeck
Vetenskaplighet, teori och metod
Introduktion
Introduktion till IT-resurser för nya studenter
11:00
10:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Föreläsning 3: Kritisk forskning: Kritisk teori och feministisk vetenskapsteori
13:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Föreläsning 4: Tolkande perspektiv: Hermeneutik, strukturalism, poststrukturalism och postmodernism
13:00
11:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp A
11:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp C
13:00
11:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Inlämning
Inlämning hemtenta Vetenskapsteori
12:00
11:45
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Anja Hirdman
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Introducerande föreläsning: Representationer
14:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Föreläsning
Alla
Introduktion till uppsatskursen
16:00
14:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jonas Jonsson
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Introducerande föreläsning: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
12:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Introducerande föreläsning: Vardagens mediering
13:00
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Vetenskaplighet, teori och metod
Övrigt
Alla
Val av teorispecialisering
10:00
09:45
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Stora Redaktionen, Garnisonen
Litteratursökning i databaser
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
Alla
Rådgivning om uppsats-PM
12:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Jonas Jonsson
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
Strategisk kommunikation och marknadsföring
14:00
12:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp C
Vardagens mediering
15:45
14:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Anja Hirdman
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp A
Representationer
16:00
14:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Vetenskaplighet, teori och metod
Inlämning
Alla
Inlämning av teoripapers
12:00
11:45
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Jonas Jonsson
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
Slutseminarium: Strategisk kommunikation
12:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Jörgen Skågeby
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp C
Slutseminarium: Vardagens mediering
12:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Anja Hirdman
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp A
Slutseminarium: Representationer
12:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Birgitta Fiedler
Övrigt
Alumnen Julia berättar om MKV- praktik
13:00
12:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Introducerande föreläsning: Etnografi och kvalitativa intervjuer
12:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Introducerande föreläsning: kvalitativa metoder
13:00
12:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Föreläsning
Alla
Introducerande föreläsning: Kvantitativa metoder
14:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
Alla
Rådgivning om uppsats-PM
16:00
14:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp C
Seminarium: Metodspecialisering
12:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Tindra Thor
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp A
Seminarium: Metodspecialisering
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
Seminarium: Metodspecialisering
16:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Vetenskaplighet, teori och metod
Inlämning
Alla
Deadline: Val av metodspecialisering
12:00
11:45
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Vetenskaplighet, teori och metod
Inlämning
Alla
Uppladdning av utkast till frågeformulär/kodschema (gäller endast Kvantitativa metoder)
12:00
11:45
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Tindra Thor
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp A
Mellanseminarium: Etnografi och kvalitativa intervjuer
11:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
Mellanseminarium: Kvantitativa metoder
16:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp C
Mellanseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
16:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Vetenskaplighet, teori och metod
Inlämning
Alla
Deadline uppsats-PM
15:15
15:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
SPSS-genomgång (Kvantitativa metoder)
12:00
09:30
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Datorsalen, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Grupp B
SPSS extrapass
12:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/10 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Vetenskaplighet, teori och metod
Inlämning
Alla
Inlämning av metodpapers
10:00
09:45
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Examensarbete
Övrigt
Alla
Handledarfördelning och schema för PM-seminarier
16:15
16:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 5, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Slutseminarium, kvalitativa innehållsanalytiska metoder
12:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 5, Garnisonen
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Slutseminarium, kvantitativa metoder
16:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
JMK-salen, Garnisonen
Tindra Thor
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Slutseminarium, etnografi/kval intervjuer
16:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Vetenskaplighet, teori och metod
Seminarium
Slutseminarium, kvalitativa innehållsanalytiska metoder
17:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarium
Alla
Mellan 4 och 8 november diskuteras era uppsats-PM på seminarier med respektive handledare
17:00
09:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
Handledning: SR
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Elitsa Ivanova
Examensarbete
Handledning
Handledning: EI
15:00
13:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Michael Westerlund
Examensarbete
Handledning
Handledning: MW
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Anja Hirdman
Examensarbete
Handledning
14:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Miyase Christensen
Examensarbete
Seminarium
Handledning: MC
15:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Rodrigo Ferrada Stoehrel
Examensarbete
Handledning
17:00
16:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Jonas Jonsson
Examensarbete
Seminarium
Handledning: JJ
PM-seminarium
13:00
10:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Tindra Thor
Examensarbete
Handledning
15:00
13:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jörgen Skågeby
Examensarbete
Handledning
Handledning: JS
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Frågestund
Alla
Mellan 11 och 15 november ges tillfälle att diskutera frågor om uppsatsen med handledaren.
17:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Frågestund
Handledning: SR
16:00
14:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jörgen Skågeby
Examensarbete
Frågestund
Handledning: JS
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Miyase Christensen
Examensarbete
Frågestund
Handledning: MC
15:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Elitsa Ivanova
Examensarbete
Frågestund
Handledning: EI
16:00
14:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Anja Hirdman
Examensarbete
Frågestund
14:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Miyase Christensen
Examensarbete
Handledning
Handledning: MC
11:30
09:30
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 3, Garnisonen
Jonas Jonsson
Handledning
14:00
10:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Michael Westerlund
Handledning
Handledning: MW
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Rodrigo Ferrada Stoehrel
Examensarbete
Frågestund
17:00
16:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Examensarbete
Handledning
Alla
Mellan den 18 och 25 nov ges första tillfället för individuell handledning. Tid bokas hos handledare.
17:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Examensarbete
Handledning
Handledning: EI
10:30
09:30
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Tindra Thor
Examensarbete
Handledning
15:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Examensarbete
Handledning
Handledning: EI
16:15
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
12:00
11:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jonas Jonsson
Examensarbete
Handledning
13:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
15:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Tindra Thor
Examensarbete
Handledning
16:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
15:00
14:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
15:00
14:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Rodrigo Ferrada Stoehrel
Examensarbete
Handledning
17:30
16:30
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Examensarbete
Handledning
Alla
2-12 december är det Mittseminarier. Detaljschema meddelas av resp. handledare. Obligatorisk närvaro.
17:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Examensarbete
Seminarium
Handledning: EI
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Elizabeth Castaldo Lundén
Examensarbete
Handledning
Handledning: EC
Mittseminarium
11:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Michael Westerlund
Examensarbete
Handledning
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Seminarium
Handledning: SR
17:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jörgen Skågeby
Examensarbete
Handledning
Handledning: JS
Mittseminarium
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Tindra Thor
Examensarbete
Handledning
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jonas Jonsson
Examensarbete
Handledning
Handledning: JJ
12:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Miyase Christensen
Examensarbete
Handledning
11:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Jonas Jonsson
Examensarbete
Handledning
Handledning: JJ
12:00
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Rodrigo Ferrada Stoehrel
Examensarbete
Handledning
17:30
16:30
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Examensarbete
Handledning
Individuell sluthandledning. 13-21 december individuell sluthandledning. Tid bokas hos handledare.
17:00
09:00
MK3014
18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Jonas Jonsson
Handledning
13:00
09:30
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 4, Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
12:00
11:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Elitsa Ivanova
Handledning
14:30
09:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 3, Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
Handledning: SR
13:00
11:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
17:00
16:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Tindra Thor
Examensarbete
Handledning
16:00
13:00
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Sven Ross
Examensarbete
Handledning
Handledning: SR
15:00
14:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/12 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen
Rodrigo Ferrada Stoehrel
Examensarbete
Handledning
17:00
16:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/1 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Examensarbete
Övrigt
Alla
Deadline för klartecken om framläggning

Handledarna lämnar klartecken till kursansvarig. Studenter med klartecken anmäler sig till slutseminariet.
15:15
15:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/1 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Examensarbete
Inlämning
Alla
Uppladdning av uppsats. Deadline kl 11.00. Laddas upp på Athena. Uppsatsen ska även mejlas som bilaga till sven.ross@analys.urkund.se
11:00
10:45
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/1 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Examensarbete
Uppsatsventilering
Alla
Slutseminarium
17:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/1 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Examensarbete
Uppsatsventilering
Alla
Slutseminarium
17:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/1 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Examensarbete
Uppsatsventilering
Alla
Slutseminarium
17:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/1 
MK3014
18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML
Sal2, Garnisonen
Examensarbete
Uppsatsventilering
Alla
Slutseminarium
17:00
09:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/1 
KurskodNamn