Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2019 
Tis3/9 13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Emelie Jamieson
Jörgen Skågeby
Kristina Jerner Widestedt
Sven Ross
Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning
Introduktion
Alla
Tors5/9 13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 1: Positivismen, Popper och medieforskningens huvudfåra
v 37, 2019 
Mån9/9 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 2: Paradigm, konstruktionism, kritisk realism
Tis10/9 10:00 - 11:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Vetenskaplighet, teori och metod Introduktion Introduktion till IT-resurser för nya studenter
11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 3: Kritisk forskning: Kritisk teori och feministisk vetenskapsteori
Tors12/9 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 4: Tolkande perspektiv: Hermeneutik, strukturalism, poststrukturalism och postmodernism
v 38, 2019 
Tis17/9 09:00 - 11:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A
11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B
Ons18/9 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C
v 39, 2019 
Mån23/9 11:45 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Inlämning Inlämning hemtenta Vetenskapsteori
13:00 - 14:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Representationer
14:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Föreläsning Alla Introduktion till uppsatskursen
Tis24/9 11:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
12:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Vardagens mediering
Tors26/9 09:45 - 10:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Vetenskaplighet, teori och metod Övrigt Alla Val av teorispecialisering
10:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Stora Redaktionen, Garnisonen Litteratursökning i databaser
v 40, 2019 
Tors3/10 11:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Sven Ross
Examensarbete Handledning Alla Rådgivning om uppsats-PM
12:00 - 14:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Strategisk kommunikation och marknadsföring
14:00 - 15:45 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Vardagens mediering
Fre4/10 14:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Representationer
v 41, 2019 
Ons9/10 11:45 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning av teoripapers
Fre11/10 09:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Slutseminarium: Strategisk kommunikation
09:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Slutseminarium: Vardagens mediering
09:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Representationer
12:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Birgitta Fiedler Övrigt Alumnen Julia berättar om MKV- praktik
v 42, 2019 
Mån14/10 11:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Etnografi och kvalitativa intervjuer
12:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: kvalitativa metoder
13:00 - 14:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Kvantitativa metoder
14:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Elitsa Ivanova
Sven Ross
Examensarbete Handledning Alla Rådgivning om uppsats-PM
Ons16/10 09:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Seminarium: Metodspecialisering
11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Seminarium: Metodspecialisering
13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Seminarium: Metodspecialisering
Tors17/10 11:45 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: Val av metodspecialisering
Fre18/10 11:45 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Uppladdning av utkast till frågeformulär/kodschema (gäller endast Kvantitativa metoder)
v 43, 2019 
Tis22/10 09:00 - 11:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Mellanseminarium: Etnografi och kvalitativa intervjuer
13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Mellanseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Mellanseminarium: Kvantitativa metoder
Ons23/10 15:00 - 15:15 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline uppsats-PM
Tors24/10 09:30 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS-genomgång (Kvantitativa metoder)
v 44, 2019 
Mån28/10 10:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS extrapass
Ons30/10 09:45 - 10:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning av metodpapers
16:00 - 16:15 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Examensarbete Övrigt Alla Handledarfördelning och schema för PM-seminarier
Fre1/11 11:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 5, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, kvalitativa innehållsanalytiska metoder
13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML JMK-salen, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, etnografi/kval intervjuer
13:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, kvalitativa innehållsanalytiska metoder
13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 5, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, kvantitativa metoder
v 45, 2019 
Mån4/11 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarium Alla Mellan 4 och 8 november diskuteras era uppsats-PM på seminarier med respektive handledare
Tis5/11 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI
Ons6/11 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning Handledning: MW
13:00 - 14:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Anja Hirdman Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Seminarium Handledning: MC
16:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning
Tors7/11 10:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Seminarium Handledning: JJ PM-seminarium
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Tindra Thor Examensarbete Handledning
Fre8/11 10:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS
v 46, 2019 
Mån11/11 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Frågestund Alla Mellan 11 och 15 november ges tillfälle att diskutera frågor om uppsatsen med handledaren.
14:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Frågestund Handledning: SR
Tis12/11 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Frågestund Handledning: JS
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Frågestund Handledning: MC
14:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Frågestund Handledning: EI
Ons13/11 13:00 - 14:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Anja Hirdman Examensarbete Frågestund
Tors14/11 09:30 - 11:30 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Handledning Handledning: MC
10:00 - 14:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Jonas Jonsson Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Handledning Handledning: MW
16:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Frågestund
v 47, 2019 
Mån18/11 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Examensarbete Handledning Alla Mellan den 18 och 25 nov ges första tillfället för individuell handledning. Tid bokas hos handledare.
09:30 - 10:30 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Tindra Thor Examensarbete Handledning
13:15 - 16:15 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI
Ons20/11 11:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning
Tors21/11 09:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning
11:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning
13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Tindra Thor Examensarbete Handledning
Fre22/11 14:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning
v 48, 2019 
Mån25/11 14:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning
16:30 - 17:30 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning
v 49, 2019 
Mån2/12 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Examensarbete Handledning Alla 2-12 december är det Mittseminarier. Detaljschema meddelas av resp. handledare. Obligatorisk närvaro.
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Seminarium Handledning: EI
Tis3/12 09:00 - 11:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC Mittseminarium
Ons4/12 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning
13:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Handledning: SR
Tors5/12 11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS Mittseminarium
13:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Tindra Thor Examensarbete Handledning
Fre6/12 09:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning Handledning: JJ
v 50, 2019 
Mån9/12 09:00 - 11:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Handledning
09:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning Handledning: JJ
16:30 - 17:30 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning
Fre13/12 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Examensarbete Handledning Individuell sluthandledning. 13-21 december individuell sluthandledning. Tid bokas hos handledare.
09:30 - 13:00 MK3014 18888,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Handledning
v 51, 2019 
Mån16/12 11:00 - 12:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 4, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning
Ons18/12 09:00 - 14:30 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 3, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR
16:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning
Tors19/12 13:00 - 16:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Tindra Thor Examensarbete Handledning
14:00 - 15:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR
Fre20/12 16:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning
v 1, 2020 
Tors2/1 15:00 - 15:15 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Examensarbete Övrigt Alla Deadline för klartecken om framläggning

Handledarna lämnar klartecken till kursansvarig. Studenter med klartecken anmäler sig till slutseminariet.
v 2, 2020 
Ons8/1 10:45 - 11:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Examensarbete Inlämning Alla Uppladdning av uppsats. Deadline kl 11.00. Laddas upp på Athena. Uppsatsen ska även mejlas som bilaga till sven.ross@analys.urkund.se
v 3, 2020 
Mån13/1 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarium
Tis14/1 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal1, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarium
Ons15/1 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarium
Fre17/1 09:00 - 17:00 MK3014 18889,HT19,v:1936/2003,100% DAG,NML Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarium
KurskodNamn