Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 37, 2019 
On11/9 15:00 - 18:00 UE2087 61033,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST BUV 223. Frescati backe, ingång 21 A Annika Flick Föreläsning, Introduktion Kursintroduktion samt seminarium 1
v 42, 2019 
Ti15/10 15:00 - 17:30 UE2087 61033,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST BUV 224. Frescati backe, ingång 21 A Annika Flick Seminarium Seminarium 2
v 46, 2019 
11/11 15:00 - 17:30 UE2087 61033,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST BUV 222. Frescati backe, ingång 21 A Elias Le Grand Seminarium Seminarium 3
v 47, 2019 
18/11 15:00 - 17:30 UE2087 61033,HT19,v:1936/2003,25% BLA,DST BUV 222. Frescati backe, ingång 21 A Elias Le Grand Seminarium Seminarium 4