Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2019 
Mån4/11 13:00 - 16:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal2, Garnisonen Maria Nilsson Journalistiskt skrivande Introduktion JouWriting-All What is science journalism? Course introduction, lecture
Fre8/11 10:00 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal3, Garnisonen Joy Kibarabara
Maria Nilsson
Journalistiskt skrivande Gästföreläsning JouWriting-All Writing about science. Lecture by journalist Katarina Bjärvall
13:00 - 15:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal3, Garnisonen Joy Kibarabara Journalistiskt skrivande Seminarium
Övning
JouWriting-All Good science writing: Finding a story. Seminar, exercise
v 46, 2019 
Tis12/11 10:00 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Journalistiskt skrivande Seminarium
Övning
JouWriting-All The relationship between science and journalism. Seminar, exercise
Fre15/11 09:00 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal2, Garnisonen
Joy Kibarabara Journalistiskt skrivande Introduktion JouWriting-All News writing: Seminar and exercise.
v 47, 2019 
Tis19/11 13:00 - 17:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Datorsalen, Garnisonen
Sal1, Garnisonen
Anna Roosvall
Maria Nilsson
Journalistiskt skrivande Seminarium JouWriting-All Finding sources, interviewing, fact checking. Seminar and exercise

Guest lecture Professor Anna Roosvall
Fre22/11 09:00 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal1, Garnisonen Joy Kibarabara Journalistiskt skrivande Seminarium
Övning
Group A-B Researching, interviewing and writing the feature article.
v 48, 2019 
Tis26/11 13:00 - 16:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal3, Garnisonen Maria Nilsson Journalistiskt skrivande Föreläsning
Övning
JouWriting-All Storytelling and science writing. Lecture, exercise
Ons27/11 11:45 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Journalistiskt skrivande Inlämning JouWriting-All Deadline: News article workshop version.
Fre29/11 09:30 - 13:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal1, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Joy Kibarabara
Maria Nilsson
Journalistiskt skrivande Workshop Group A-B News article. Parallell workshop sessions (half class)
v 49, 2019 
Mån2/12 16:45 - 17:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Journalistiskt skrivande Inlämning JouWriting-All Deadline. Final version of news article due in Athena
Tis3/12 09:00 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal1, Garnisonen Maria Nilsson Journalistiskt skrivande Redovisning JouWriting-All Considering publication channels and forms
Ons4/12 11:45 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Journalistiskt skrivande Inlämning JouWriting-All Deadline. Proposal for feature article due in Athena
Fre6/12 09:00 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal3, Garnisonen
Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen
Joy Kibarabara
Maria Nilsson
Journalistiskt skrivande Workshop JouWriting-All Workshop. Students pitch and receive feedback on feature article proposal
v 50, 2019 
Mån9/12 13:00 - 16:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Bangsalen, Garnisonen Maria Nilsson Journalistiskt skrivande Föreläsning
Övning
JouWriting-All Presentation of group assignment: Critical analysis of science writing
v 51, 2019 
Mån16/12 11:45 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Journalistiskt skrivande Inlämning JouWriting-All Deadline. First draft of feature article due in Athena
Ons18/12 09:00 - 17:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Seminarierum 4, Garnisonen
Seminarierum 5, Garnisonen
Joy Kibarabara
Maria Nilsson
Journalistiskt skrivande Handledning JouWriting-All Advising for feature article. Schedule with specific advising time offered each student will be communicated once the course is in session
v 1, 2020 
Fre3/1 11:45 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Journalistiskt skrivande Inlämning JouWriting-All Deadline. Workshop version of feature article due in Athena
v 2, 2020 
Ons8/1 13:00 - 17:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Sal2, Garnisonen
Sal3, Garnisonen
Joy Kibarabara
Maria Nilsson
Journalistiskt skrivande Workshop JouWriting-All Workshop feature article. Parallel workshop sessions (four groups). The class will be divided into groups for this workshop once the course is in session
v 3, 2020 
Tis14/1 11:45 - 12:00 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Journalistiskt skrivande Inlämning JouWriting-All Deadline. Feature article and other required examination materials due in Athena.
Fre17/1 09:30 - 16:30 JO3056 18910,HT19,v:1945/2003,50% DAG,NML Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen Joy Kibarabara Journalistiskt skrivande Examinationsseminarium Group A-B Examination. Ventilation of feature article. Parallel examination sessions
KurskodNamn