Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

US155U Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen - uppdragsutbildning
Tid    Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp
v 8, 2019 
Fr22/2 08:30 - 15:00 US155U E246. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium
v 12, 2019 
Ti19/3 08:30 - 15:00 US155U E262. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium
v 19, 2019 
Ti7/5 08:30 - 15:00 US155U E249. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium
v 22, 2019 
Ti28/5 09:00 - 15:00 US155U E243 (Sälenrummet). Arrhenius hus E, E249. Arrhenius hus E Anna Nilsson Seminarium