Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 36, 2019 
Ti3/9 10:00 - 13:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Gunnar Andersson Befolkningsutveckling och social förändring Introduktion Introduction for SUDA-students.
15:00 - 17:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML B315. Södra huset hus B Gunnar Andersson Befolkningsutveckling och social förändring Introduktion Introduction for CHESS-students
On4/9 10:00 - 12:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Ann-Zofie Duvander Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
To5/9 10:00 - 12:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML D499. Södra huset hus D Gunnar Andersson Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
Fr6/9 13:00 - 15:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E306. Södra huset hus E Gunnar Andersson Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
v 37, 2019 
9/9 13:00 - 15:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Eleonora Mussino Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
Ti10/9 11:00 - 13:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Siddartha Aradhya Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
On11/9 13:00 - 15:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML D416. Södra huset hus D Eleonora Mussino Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
v 38, 2019 
On18/9 10:00 - 12:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 11. Södra huset hus F Gerda Neyer Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
To19/9 13:00 - 15:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML E306. Södra huset hus E Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning John Östh
Fr20/9 10:00 - 13:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML F3154 (Caserummet). Södra huset hus F Eleonora Mussino Befolkningsutveckling och social förändring Seminarium
14:00 - 17:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML B487. Södra huset hus B Eleonora Mussino Befolkningsutveckling och social förändring Seminarium CHESS-students
v 39, 2019 
23/9 10:00 - 12:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 9. Södra huset hus D Gunnar Andersson Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
Ti24/9 11:00 - 13:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML Hörsal 12. Södra huset hus F Ann-Zofie Duvander Befolkningsutveckling och social förändring Föreläsning
To26/9 10:00 - 13:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML B307. Södra huset hus B Gunnar Andersson Befolkningsutveckling och social förändring Seminarium SUDA-students
14:00 - 17:00 SO7101 38186,HT19,v:1936/1940,100% DAG,NML B413. Södra huset hus B Gerda Neyer Befolkningsutveckling och social förändring Seminarium CHESS-studenter