Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 37, 2018 
Fr14/9 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML D499. Södra huset hus D Föreläsning Lecture 1, Theories of Science, Sven-Ove Hansson
v 38, 2018 
Fr21/9 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML D499. Södra huset hus D Föreläsning Lecture 2, Theories of Science, Sven-Ove Hansson
v 39, 2018 
24/9 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Föreläsning Lecture 3, Theories of Science, Sven-Ove Hansson
Fr28/9 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML D499. Södra huset hus D Föreläsning Lecture 4, Theories of Science, Sven-Ove Hansson
v 40, 2018 
Fr5/10 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML D499. Södra huset hus D Föreläsning Lecture 5, Theories of Science, Sven-Ove Hansson
v 41, 2018 
Ti9/10 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML D499. Södra huset hus D Föreläsning Lecture 6, Theories of Science, Sven-Ove Hansson
v 42, 2018 
On17/10 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Adam Jacobsson Föreläsning Lecture 7, Presentation of Supervisors
v 43, 2018 
Ti23/10 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML D499. Södra huset hus D Adam Jacobsson Föreläsning Lecture 8, Presentation of Supervisors
Fr26/10 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Adam Jacobsson Föreläsning Lecture 9, Thesis formalities, Adam Jacobsson
v 45, 2018 
5/11 13:00 - 15:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML A5137. Södra huset hus A Erika Höghede Föreläsning Lecture 10: Verbal presentation, Erika Höghede
v 46, 2018 
Ti13/11 13:00 - 14:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML Övning Group 1, Library, Advaced information search.
v 47, 2018 
On21/11 13:00 - 14:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML Övning Group 2, Library, Advanced information search
v 48, 2018 
On28/11 13:00 - 15:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B315. Södra huset hus B Anna Tompsett, Erika Höghede Övning Group 1, Verbal Presentations, Erika Höghede Anna Tompsett
v 49, 2018 
Ti4/12 13:00 - 15:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B487. Södra huset hus B Anna Tompsett, Erika Höghede Övning Group 2, Verbal Presentations, Erika Höghede Anna Tompsett
Fr7/12 13:00 - 15:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B315. Södra huset hus B Annika Alexius, Erika Höghede Övning Group 3, Verbal Presentations, Erika Höghede and Annika Alexius
v 50, 2018 
On12/12 13:00 - 15:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B315. Södra huset hus B Annika Alexius, Erika Höghede Övning Group 4, Verbal Presentations, Erika Höghede and Annika Alexius
15:00 - 15:30 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B487. Södra huset hus B Annika Alexius, Erika Höghede Övning
v 3, 2019 
To17/1 09:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML E420. Södra huset hus E Erika Höghede Övning N.B. Not mandatory., Individual coaching - Verbal presentations (BOOK A TIME WITH LECTURER! Erika Höghede)
Fr18/1 09:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML F4204. Södra huset hus F Erika Höghede Övning N.B. Not mandatory., Individual coaching - Verbal presentations (BOOK A TIME WITH LECTURER! Erika Höghede)
v 4, 2019 
On23/1 10:00 - 12:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B315. Södra huset hus B Annika Alexius, Erika Höghede Övning Retake, Verbal Presentations
v 9, 2019 
Fr1/3 13:00 - 14:00 EC7810 33871,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML B497. Södra huset hus B Erika Höghede Omtentamen Verbal communication: Retake ex