Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 45, 2018 
Tis6/11 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
E355, Södra huset hus E Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
Fre9/11 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
D220, Södra huset hus D Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
v 46, 2018 
Tis13/11 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
D207, Södra huset hus D Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
Ons14/11 13:00 - 15:00 FI20N2
FISP1G
D289, Södra huset hus D Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
v 47, 2018 
Tis20/11 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
F4204, Södra huset hus F Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
Ons21/11 13:00 - 15:00 FI20N2
FISP1G
F355, Södra huset hus F Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
v 48, 2018 
Tis27/11 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
B315ö, Södra huset hus B Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
Fre30/11 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
F389, Södra huset hus F Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
v 49, 2018 
Tis4/12 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
F263, Södra huset hus F Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
Fre7/12 10:00 - 12:00 FI20N2
FISP1G
D271, Södra huset hus D Anandi Hattiangadi Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Språkfilosofi
Föreläsning
v 51, 2018 
Mån17/12 13:00 - 17:00 FI11N1
FI20N1-2
FISP1G
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Centralt teoretiskt-filosofiskt område
Politisk filosofi
Politisk filosofi I
Språkfilosofi
Omtentamen
Tentamen
v 3, 2019 
Fre18/1 09:00 - 13:00 FI10N1-2
FI10P1
FI11N1
FI12N1
FI20N1-2
FILOG1-2
FILOGX
FIMF1G
FISP1G
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Logik i datavetenskap och artificiell intelligens
Logisk följd
Metafysik
Språkfilosofi
Omtentamen
Tentamen
Uppsamling
Ordinarie tenta: Metafysik TFI, Formella metoder, och Logisk följd.
Omtenta: Språkfilosofi och Logik för DS och AI.
Uppsamlingstentatillfälle TF och PF (ej för PFI Metafysik).
KurskodNamn
KurskodNamn

 
10590,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML
 
10591,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML
 
10592,HT18,v:1836/1903,50% DAG,NML
 
10593,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML
 
10597,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML
 
10598,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML
 
10599,HT18,v:1904/1923,50% KV,NML
 
10600,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML
 
10615,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML
 
10616,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML
 
10617,HT18,v:1836/1903,25% DAG,NML
 
10618,HT18,v:1836/1844,50% DAG,NML
 
10620,HT18,v:1845/1903,50% DAG,NML
 
Flera Kurstillfälle