Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Joakim Kreutz, Linnea Hjelmtorp Andersson, Politisk teori, Föreläsning, SVS001 Alla , Introduktion Statsvetenskap I
13:00
11:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/9 
SVE001, SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Aline Rojas Österlind, Christian Möllerop, Political Theory, Politisk teori, Föreläsning, SVE001 Alla, SVS001 Alla , Intro till Pol.kand programmet NOTICE! ONLY FOR STUDENTS ADMITTED TO THE POL.KAND PROGRAMME OBS! ENDAST FÖR STUDENTER ANTAGNA TILL POL.KAND PROGRAMMET
11:30
11:00
SV100F, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Aline Rojas Österlind, Christian Möllerop, Demokrati och samhälle, Politisk teori, Föreläsning, SVS001 Alla , Framtidsutsikter och arbetsmarknad
12:00
11:30
SV100F, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Joakim Kreutz, Demokrati och samhälle, Politisk teori, Föreläsning, SVS001 Alla , Jämställdhet och politik
13:00
12:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Jouni Reinikainen, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Demokrati
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Martin Vestergren, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Politiska förpliktelser
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F331, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F379, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Eleonora Stolt, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Kön
12:00
10:00
SV100F, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 6, Södra huset hus C, Joakim Kreutz, Demokrati och samhälle, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Akademiskt skrivande
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F420, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Jouni Reinikainen, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Frihet
10:00
08:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F299, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Jouni Reinikainen, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Rättvisa & jämlikhet
10:00
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Martin Vestergren, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Makt
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F289, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Maria Constanza Vera Larrucea, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Multikulturalism
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/9 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 6, Södra huset hus C, Martin Vestergren, Demokrati och politisk teori, Politisk teori, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Global rättvisa
14:00
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/9 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/10 
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp02
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp06
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp07
12:00
09:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Marcel Mangold, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp01
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Jouni Reinikainen, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp03
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Naima Chahboun, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp04
16:00
13:00
SVS001, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carolina Janson, Politisk teori, Seminarium, PT Grupp05
16:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Lenita Freidenvall, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Lenita Freidenvall, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp01, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp02
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp03, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp04
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp07
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp08
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp05
15:00
13:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F397, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp06
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Jonas Tallberg, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Tommy Möller, Svensk politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, E371, Södra huset hus E, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp07
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp01, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp02
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp04
15:00
13:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, E413, Södra huset hus E, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp05
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp08
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F413, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp03, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp06
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp07
13:00
11:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp05
16:00
14:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/10 
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp01, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100L, SVS001, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Gustav Ramström, Svensk politik, Seminarium, SP Grupp03, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/10 
SV100L, SV102E, SVE001, SVS001, 42466,HT18,v:1840/1844,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Hörsal 8, Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E, Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D, Michele Micheletti, Tommy Möller, Svensk politik, Swedish Politics, Tentamen, SV100L Alla, SVE001 Alla, SVS001 Alla
21:00
17:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 2, Södra huset hus A, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 2, Södra huset hus A, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp02, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Carl Vikberg, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp01
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp03
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, D215, Södra huset hus D, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp05, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carl Vikberg, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp06
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp04
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F397, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp07
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp08
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp09
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp10
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 2, Södra huset hus A, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp03
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Carl Vikberg, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp01
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp02, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Carl Vikberg, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp06
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F4204, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp04
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F220, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp05, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp07
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp08
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp09
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp10
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
14:00
12:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Carl Vikberg, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp01
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp02, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp03
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp04
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Carl Vikberg, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp06
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp05, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/11 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp07
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp08
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp09
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Kalle Ekholm, Komparativ politik, Seminarium, KP Grupp10
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Merrick Tabor, Komparativ politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/12 
SV100F, SV100L, SV103E, SVE001, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42467,HT18,v:1845/1849,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A, E306, Södra huset hus E, Laduvikssalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D, Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E, Merrick Tabor, Comparative Politics, Komparativ politik, Tentamen, SV100L Alla, SVE001 Alla, SVS001 Alla
14:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Joakim Kreutz, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Introduktion
11:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Joakim Kreutz, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Realism
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Maria Jansson, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Kön & internationella relationer
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 2, Södra huset hus A, Joakim Kreutz, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Liberalism
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Joakim Kreutz, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Konstruktivism
13:00
11:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/12 
SV100L, SV102E, SVE001, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42466,HT18,v:1840/1844,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A, Michele Micheletti, Tommy Möller, Svensk politik, Swedish Politics, Omtentamen, SVE001 Alla, SVS001 Alla
14:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Ulrika Mörth, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Regionalism, EU och EU som global aktör
12:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Jonas Tallberg, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Globala styreformer
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp01
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Johan Nordensvärd, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp02
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp03
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp04
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Johan Nordensvärd, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp05
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp06
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp07, Inställt pga sjukdom
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp08, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp10, Inställt pga sjukdom
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp09, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/12 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 2, Södra huset hus A, Karin Bäckstrand, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Global miljöpolitik
12:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp07
12:00
09:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, E413, Södra huset hus E, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp03
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp04
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp06
15:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Joakim Kreutz, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Konflikter: krig & terrorism
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp01
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Johan Nordensvärd, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp02
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Johan Nordensvärd, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp05
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F487, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp09
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, E420, Södra huset hus E, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp10
16:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Thomas Sommerer, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Global utveckling & mänskliga rättigheter
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp08, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Hörsal 10, Södra huset hus E, Björn Ottosson, Internationell politik, Föreläsning, SV100L Alla, SVS001 Alla , Kalla kriget
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp01
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Johan Nordensvärd, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp02,
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp03
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F315, Södra huset hus F, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp04
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Johan Nordensvärd, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp05
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F320, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp06
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SV103E, SVE001, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42467,HT18,v:1845/1849,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E, Merrick Tabor, Comparative Politics, Komparativ politik, Omtentamen, SVE001 Alla, SVS001 Alla
20:00
16:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/1 
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, E413, Södra huset hus E, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp07
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp08, ENDAST LÄRARSTUDENTER
12:00
10:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, E413, Södra huset hus E, Mikael Blomdahl, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp10
15:00
13:00
SV100F, SV100L, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, F307, Södra huset hus F, Björn Ottosson, Internationell politik, Seminarium, IP Grupp09, ENDAST LÄRARSTUDENTER
15:00
13:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/1 
SV100F, SV100L, SV104E, SVE001, SVS001, 42464,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42468,HT18,v:1849/1903,100% DAG,NML, 42469,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42494,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, 42498,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML, D499, Södra huset hus D, E306, Södra huset hus E, G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Hörsal 10, Södra huset hus E, Hörsal 6, Södra huset hus C, Hörsal 8, Södra huset hus D, Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D, Joakim Kreutz, International Politics, Internationell politik, Examination, Tentamen, SV100L Alla, SVE001 Alla, SVS001 Alla
15:00
11:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/1 


 
SP Grupp04
 
F289, Södra huset hus F