Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Maj  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lärare Information
v 19, 2020 
4/5 13:00 - 15:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
On6/5 13:00 - 15:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
Fr8/5 10:00 - 12:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
v 20, 2020 
On13/5 10:00 - 13:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
Fr15/5 10:00 - 12:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
v 21, 2020 
18/5 13:00 - 15:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
Ti19/5 10:00 - 12:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
v 22, 2020 
Ti26/5 10:00 - 12:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800
To28/5 10:00 - 12:00 SO7300 38224,VT20,v:2019/2023,100% DAG,NML Fredrik Liljeros B800