Tid
Lokal
Kurs
Aktivitet
Lärare
Information
Institution
v 22 Ons 2023-05-31 v 22
08:00 - 13:00 B3 enskilt rum Introduktion till ekonomi inom HR, Personalvetenskap Gitte Blomgren Sociologiska institutionen
08:00 - 13:00 B3 grupprum Introduktion till ekonomi inom HR, Personalvetenskap Gitte Blomgren Sociologiska institutionen
08:00 - 13:00 Laduvikssalen Introduktion till ekonomi inom HR, Personalvetenskap Gitte Blomgren Sociologiska institutionen
  Tors 2023-06-01
09:00 - 12:00 B419 Sociologi I, Utredningssociologi I Seminarium Sociologiska institutionen
09:00 - 12:00 B497 Sociologi I, Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I Seminarium Sociologiska institutionen
13:00 - 16:00 B419 Sociologi I Seminarium Sociologiska institutionen
13:00 - 16:00 B497 Sociologi I Seminarium Sociologiska institutionen
  Fre 2023-06-02
08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet Fredrik Liljeros Sociologiska institutionen
09:00 - 12:00 E487 Samhälle och befolk.frågor, Samhällskunskap III inom ämneslärarprogrammet Redovisning Livia Olah Sociologiska institutionen
  Sön 2023-06-04
23:45 - 00:00 Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Inlämning 23:59 Deadline REDOs (Ass. 1-5) + Final assignment Sociologiska institutionen