Tid
15:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, SÖ-D3111, josva
15:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, SÖ-D3111, josva
13:00 - 15:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, SÖ-B3115, josva
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, AR-G301, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, josva
15:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, SÖ-C3170, josva
15:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, SÖ-D3111, josva
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Förel, SÖ-B3115, josva
09:00 - 13:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, SUB-601, Tenta
12:30 - 13:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, SÖ-D416, Övrigt
13:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, Omt, SÖ-D416
17:00 - 17:30 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH1411 Alla, SÖ-D416, Övrigt
12:30 - 13:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-1 Perspe, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH14110010, SÖ-F320, Vakttid
13:00 - 16:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-1 Perspe, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH14110010, Omt, SÖ-F320
16:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-1 Perspe, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH14110010, Omt, SÖ-F320
17:00 - 17:30 10300 ________ 301001, 301, 30759, EH I-1 Perspe, EH I-3 Perspkt2, EH1411, EH14110010, SÖ-F320, Vakttid