Tid
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH3102 Alla, EH31020003, Sem, SÖ-D263, pdelo
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH3102 Alla, EH31020003, Sem, SÖ-E355, pdelo
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH3102 Alla, EH31020003, Sem, SÖ-E339, pdelo
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH3102 Alla, EH31020003, Sem, SÖ-D231, pdelo
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH3102 Alla, EH31020003, Sem, SÖ-D263, pdelo
15:00 - 17:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-2 Lit, EH3102 Alla, EH31020002, Sem, SÖ-D263, pdelo
12:30 - 13:00 10300 ________ 301001, 301, 30713, 30714, EH III-1 TeoMet, EH1423, EH14230001, EH31020001, IR III-1 TeoMet, SÖ-B419, Vakttid
13:00 - 15:00 10300 ________ 301001, 301, 30713, 30714, EH III-1 TeoMet, EH1423, EH14230001, EH31020001, IR III-1 TeoMet, Omt, SÖ-B419
15:00 - 15:30 10300 ________ 301001, 301, 30713, 30714, EH III-1 TeoMet, EH1423, EH14230001, EH31020001, IR III-1 TeoMet, SÖ-B419, Vakttid
10:00 - 12:00 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH3102 Alla, EH31020030, Sem, SÖ-A900, pdelo
10:00 - 12:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH31020003, Sem, SÖ-B315, pdelo
13:00 - 15:00 10300 ________ 301001, 301, 30714, EH III-3 Uppsat, EH31020003, Sem, SÖ-B315, pdelo