2018-08-01 - 2019-06-30   Statistik med inriktning mot samhällsplanering, ST133G Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Byggnad Lärare Aktiviteter Information
v 36, 2018 
3/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Introduktion Kursintroduktion
samt
Del 1 - Intro
och
Del 4 - Intro
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 1
Ti4/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 2
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 3
To6/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 4
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 1
v 37, 2018 
10/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 5
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 6
Ti11/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 7
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 8
To13/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 1 - F 9
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 1
v 38, 2018 
17/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Seminarium Del 4
10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y12-13 Geovetenskapens hus Y Peter Claësson Seminarium
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 1
Ti18/9 09:00 - 15:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML B319 Södra huset hus B Peter Claësson Övning Del 1 -
Gr A kl 10-12,
Gr B kl 13-15
To20/9 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
v 40, 2018 
1/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 1
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 1
Ti2/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 1
To4/10 09:00 - 13:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28-29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 1 -
Tentamen
(ordinarie tenta)
v 41, 2018 
8/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Introduktion Del 2 - Intro
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 1
Ti9/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 2
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 3
To11/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 4
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 2
v 42, 2018 
15/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 5
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 6
Ti16/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 7
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 8
To18/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 2 - F 9
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 2
v 43, 2018 
22/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28
Y21
Geovetenskapens hus U
Geovetenskapens hus Y
Peter Claësson Seminarium Del 4
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 2
Ti23/10 09:00 - 15:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML B319 Södra huset hus B Peter Claësson Övning Del 2 -
Gr A kl 10-12,
Gr B kl 13-15
To25/10 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
27/10 10:00 - 14:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 1 -
Tentamen
(omtenta)
v 45, 2018 
5/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 2
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 2
Ti6/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 2
To8/11 09:00 - 13:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28-29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 2 -
Tentamen
(ordinarie tenta)
v 46, 2018 
12/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Introduktion Del 3 - Intro
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 1
Ti13/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 2
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 3
To15/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 4
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 3
v 47, 2018 
19/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 5
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 6
Ti20/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 7
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 8
To22/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 3 - F 9
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 3
v 48, 2018 
26/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Seminarium Del 4
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 3
Ti27/11 09:00 - 15:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML B319 Södra huset hus B Peter Claësson Övning Del 3 -
Gr A kl 10-12,
Gr B kl 13-15
To29/11 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
1/12 10:00 - 14:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 2 -
Tentamen
(omtenta)
v 50, 2018 
10/12 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 3
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 3
Ti11/12 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Övning Del 3
To13/12 09:00 - 13:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28-29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 3 -
Tentamen
(ordinarie tenta)
v 51, 2018 
17/12 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Tid bokas!
To20/12 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Separat schema!
v 2, 2019 
7/1 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Tid bokas!
To10/1 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Tid bokas!
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning Del 4 - Tid bokas!
v 3, 2019 
14/1 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning Del 4 -
Information om opposition
och
Utväxling av rapporter
To17/1 10:00 - 11:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Seminarium Del 4 - Slutexamination
13:00 - 14:45 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Seminarium Del 4 - Slutexamination
19/1 10:00 - 14:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 3 -
Tentamen
(omtenta)
v 6, 2019 
To7/2 12:00 - 16:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning
9/2 10:00 - 14:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 1 -
Tentamen
(uppsamlingstenta)
v 7, 2019 
To14/2 12:00 - 16:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML Y22 Geovetenskapens hus Y Peter Claësson Handledning
16/2 10:00 - 14:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 2 -
Tentamen
(uppsamlingstenta)
v 8, 2019 
To21/2 12:00 - 16:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Handledning
23/2 10:00 - 14:00 ST133G. Statistik med inriktning mot samhällsplanering 39626,HT18,v:1836/1903,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Tentamen Del 3 -
Tentamen
(uppsamlingstenta)