Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MA331 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
14:00 - 16:00 LOGOS-263 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC227 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 15:00 Grupp1, Grupp2, Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Historievetenskapliga metoder Martin Andersson Museibesök
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MB505 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Ann-Sofie Lönngren
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
13:00 - 15:00 MC544 Seminarium Grupp1 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Ann-Sofie Lönngren
13:00 - 15:00 MC544 Seminarium Grupp1 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Ann-Sofie Lönngren
10:00 - 12:00 LOGOS-263 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MB503 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
09:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC227 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld, Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Forntida kulturer: samhällsliv, försörjning och tankevärld Martin Andersson
14:00 - 16:00 MC546 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC544 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC544 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
10:00 - 11:00 Studiebesök Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle Historiska Museet, Guidad visning
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Martin Wottle
12:00 - 16:00 MC227 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Erik Sjöberg
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Erik Sjöberg
10:00 - 12:00 LOGOS-215 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Erik Sjöberg
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Erik Sjöberg
10:00 - 12:00 ME452 Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC546 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Erik Sjöberg
10:00 - 12:00 MB503 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Leif Runefelt
14:00 - 16:00 MC213 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Oscar von Seth
10:00 - 12:00 MB503 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC546 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Erik Sjöberg
10:00 - 12:00 LOGOS-215 Föreläsning Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Erik Sjöberg
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp3 Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Erik Sjöberg
10:00 - 18:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Historievetenskapliga metoder Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC213 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) 1800-talets samhällsomvandlingar, 1800-talets samhällsomvandlingar, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
10:00 - 12:00 LOGOS-263 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) 1800-talets samhällsomvandlingar, 1800-talets samhällsomvandlingar, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
12:00 - 14:00 MC213 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) 1800-talets samhällsomvandlingar, 1800-talets samhällsomvandlingar, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Historievetenskapliga metoder Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
14:00 - 16:00 LOGOS-263 Historia A, forntid till 1800-tal, Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Historia I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) 1800-talets samhällsomvandlingar, 1800-talets samhällsomvandlingar, Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
09:00 - 11:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Historievetenskapliga metoder Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
09:00 - 11:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815 Martin Wottle
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Historievetenskapliga metoder Erik Sjöberg
14:00 - 16:00 MC544 Seminarium Historia A, forntid till 1800-tal Historievetenskapliga metoder Erik Sjöberg