Tid Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
08:00 - 10:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Studiewebben: inspelad föreläsning läggs ut på studiewebben vid 08:00
12:00 - 13:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: Fråga&svar-föreläsning i anslutning till föreläsning
  Fre 2021-01-22
09:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom/Forum: Tvärgruppsseminarium (se särskild gruppindelning), posta frågor på forum
16:00 - 17:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: fråga&svar-extraföreläsning
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
08:00 - 10:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Studiewebben: inspelad föreläsning läggs ut på studiewebben vid 08:00
12:00 - 13:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: Fråga&svar-föreläsning i anslutning till föreläsning
  Fre 2021-01-29
09:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom/Forum: Tvärgruppsseminarium (se särskild gruppindelning), posta frågor på forum
16:00 - 17:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: fråga&svar-extraföreläsning
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
08:00 - 10:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Studiewebben: inspelad föreläsning läggs ut på studiewebben vid 08:00
12:00 - 13:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: Fråga&svar-föreläsning i anslutning till föreläsning
  Fre 2021-02-05
09:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom/Forum: Tvärgruppsseminarium (se särskild gruppindelning), posta frågor på forum
16:00 - 17:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: fråga&svar-extraföreläsning
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
10:00 - 12:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Mehdi Sedigh Zoom: live-föreläsning
  Fre 2021-02-12
09:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom/Forum: Tvärgruppsseminarium (se särskild gruppindelning), posta frågor på forum
16:00 - 17:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Zoom: fråga&svar-extraföreläsning
v 7 Tors 2021-02-18 v 7
10:00 - 12:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
  Tis 2021-02-23
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Socialt arbete, magisteruppsats Självständigt examensarbete (Magisteruppsats) Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Via zoom
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Socialt arbete, magisteruppsats Självständigt examensarbete (Magisteruppsats) Hanna Bertilsdotter-Rosqvist OBS! Kl.15:15-17:15 - Via zoom
  Tors 2021-02-25
10:00 - 12:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
10:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
  Tors 2021-03-04
10:00 - 12:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
10:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
  Ons 2021-03-10
10:00 - 12:00 Föreläsning Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
10:00 - 12:00 Seminarium Socialt arbete, magisteruppsats Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete Dominika Vergara Polanska
v 19 Ons 2021-05-12 v 19
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp2 Socialt arbete, magisteruppsats Självständigt examensarbete (Magisteruppsats) Hanna Bertilsdotter-Rosqvist Via zoom
15:00 - 17:00 Digital undervisning, Seminarium Grupp1 Socialt arbete, magisteruppsats Självständigt examensarbete (Magisteruppsats) Hanna Bertilsdotter-Rosqvist OBS! Kl. 15:15-17:15 - via zoom
v 22 Tors 2021-06-03 v 22
10:00 - 11:00 Digital undervisning Socialt arbete, magisteruppsats Självständigt examensarbete (Magisteruppsats) Ylva Spånberger Weitz Examinationsseminarium 1 - via Zoom. Examinator: Ylva Spånberger Weitz. Se studiewebben för mer information.