2019-01-21 +6 månader   Socialt arbete som ämne och profession Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
08:00 - 10:00 MA636 Föreläsning Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad F1
10:00 - 12:00 LOGOS-221 Föreläsning Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad F2
14:00 - 16:00 LOGOS-221 Föreläsning Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Sylwia Koziel F3
10:00 - 12:00 MA624 Seminarium Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Sofia Ågren Iintroduktion till PPU på VT19 termin 1
08:00 - 10:00 MD515 Seminarium Grupp1 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S2
10:00 - 12:00 MD515 Seminarium Grupp2 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S2
14:00 - 16:00 MD515 Seminarium Grupp3 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S2
10:00 - 12:00 MA636 Föreläsning Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad F4
12:00 - 14:00 MA624 Föreläsning Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Anna-Lena Birkeland F5
13:00 - 16:00 MC243 Seminarium Grupp1 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S3
10:00 - 13:00 ME552 Seminarium Grupp3 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S3
13:00 - 16:00 MC243 Seminarium Grupp2 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S3
08:00 - 16:00 Studiebesök Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Obligatoriskt
08:00 - 16:00 Studiebesök Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Obligatoriskt
08:00 - 11:00 ME453 Seminarium Grupp3 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S4
12:00 - 15:00 MC235 Seminarium Grupp1 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S4
13:00 - 16:00 MC235 Seminarium Grupp2 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Inger Linblad S4
14:00 - 16:00 MA636 Föreläsning Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Sylwia Koziel F6
08:00 - 10:00 MC235 Seminarium Grupp2 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Sylwia Koziel S5
10:00 - 12:00 MC235 Seminarium Grupp3 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Sylwia Koziel S5
13:00 - 15:00 MC235 Seminarium Grupp1 Introduktion till socialt arbete Socialt arbete som ämne och profession Sylwia Koziel S5