2019-01-21 +6 månader   Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Undervisningstyp Kurs Delkurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MC233 Föreläsning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
13:00 - 14:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC549 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
13:00 - 14:00 MC233 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC233 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
13:00 - 14:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Margaret Obondo
16:00 - 17:00 Inlämning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Pedagogik med interkulturell inriktning och lärandeprocesser Inlämning hemtenta. För exakt inlämningstid se studiemanualen. Omtenta 22/3
10:00 - 12:00 MC538 Föreläsning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
13:00 - 14:00 Eget arbete Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
10:00 - 12:00 MC538 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
13:00 - 14:00 Eget arbete Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
14:00 - 16:00 MC549 Föreläsning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
11:00 - 13:00 MC235 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
13:00 - 15:00 MC313 Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
15:00 - 17:00 MC233 Föreläsning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
13:00 - 14:00 Eget arbete Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
14:00 - 16:00 MC233 Föreläsning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
13:00 - 14:00 Eget arbete Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
14:00 - 16:00 MC549 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Lovisa Bergdahl
16:00 - 17:00 Deadline Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Huvudströmningar inom pedagogik med interkulturell inriktning Inlämning hemtenta. Se studiewebben för exakt inlämningstid.
10:00 - 12:00 MC549 Föreläsning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC233 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
13:00 - 14:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
13:00 - 14:00 MC233 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC541 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
13:00 - 14:00 MC233 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo Muntlig grupptentamen
13:00 - 14:00 Eget arbete Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Margaret Obondo
14:00 - 15:00 Inlämning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Individ och sociala konstruktioner i en globaliserad värld Inlämning hemtentamen 3/5, för tid se studiemanualen
13:00 - 16:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Lärande och samhälle Elisabet Langmann
13:00 - 16:00 MC549 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Lärande och samhälle Elisabet Langmann
13:00 - 16:00 MC246 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Lärande och samhälle Elisabet Langmann
13:00 - 16:00 MC221 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Lärande och samhälle Elisabet Langmann
14:00 - 17:00 MC322 Seminarium Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Lärande och samhälle Elisabet Langmann
14:00 - 15:00 Inlämning Pedagogik med interkulturell inriktning, avancerad nivå I Lärande och samhälle Inlämning hemtenta. För exakt tid se studiemanualen. Omtenta 9/8