2019-01-21 +6 månader   Retorik A Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 4 Må 2019-01-21 v 4
13:00 - 16:00 MA331 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist Föreläsning 1
  To 2019-01-24
10:00 - 12:00 MC224 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist
10:00 - 12:00 MD515 Seminarium Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Theodor Lalér
12:00 - 14:00 MC216 Föreläsning Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist Programinformation för programstudenter
14:00 - 16:00 MC243 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Theodor Lalér
  Fr 2019-01-25
09:00 - 13:00 MD133 - Danssal Övning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist, Theodor Lalér, Wilhelm Hansson
v 5 Må 2019-01-28 v 5
13:00 - 16:00 MB505 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Miljövetenskap A natur-sam, Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Wilhelm Hansson
  On 2019-01-30
10:00 - 12:00 MC219 Seminarium Grupp3 Retorik A, Språkbruk i teori och praktik Retorikens grunder i teori och praktik I, Retorisk didaktik I OBS! Grupp 3A, Responsseminarium
10:00 - 12:00 MC224 Seminarium Grupp1 Retorik A, Språkbruk i teori och praktik Retorikens grunder i teori och praktik I, Retorisk didaktik I OBS! Grupp 1B, Responsseminarium
10:00 - 12:00 MC238 Seminarium Grupp3 Retorik A, Språkbruk i teori och praktik Retorikens grunder i teori och praktik I, Retorisk didaktik I OBS! Grupp 3B, Responsseminarium
10:00 - 12:00 MC329 Seminarium Grupp2 Retorik A, Språkbruk i teori och praktik Retorikens grunder i teori och praktik I, Retorisk didaktik I OBS! Grupp 2B, Responsseminarium
10:00 - 12:00 MC331 Seminarium Grupp2 Retorik A, Språkbruk i teori och praktik Retorikens grunder i teori och praktik I, Retorisk didaktik I OBS! Grupp 2A, Responsseminarium
10:00 - 12:00 ME358 Seminarium Grupp1 Retorik A, Språkbruk i teori och praktik Retorikens grunder i teori och praktik I, Retorisk didaktik I OBS! Grupp 1A, Responsseminarium
  Fr 2019-02-01
14:00 - 18:00 MB313 (Svarta lådan) Övning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist, Theodor Lalér, Wilhelm Hansson
v 6 Må 2019-02-04 v 6
13:00 - 16:00 MB503 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist
  On 2019-02-06
09:00 - 12:00 MA209 Seminarium Grupp1 Retorik A, Retorik C Retorikens grunder i teori och praktik I
09:00 - 12:00 MA432 Seminarium Grupp2 Retorik A, Retorik C Retorikens grunder i teori och praktik I
09:00 - 12:00 MC347 Seminarium Grupp3 Retorik A, Retorik C Retorikens grunder i teori och praktik I
13:00 - 15:00 MA331 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Introduktion till hållbar utveckling (MU), Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Anders Ullholm
  To 2019-02-07
12:00 - 14:00 MA432 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist
12:00 - 14:00 MC221 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Wilhelm Hansson
14:00 - 16:00 MC219 Seminarium Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Theodor Lalér
v 7 Må 2019-02-11 v 7
13:00 - 16:00 MB503 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist
  To 2019-02-14
10:00 - 13:00 MC243 Övning Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist
13:00 - 16:00 MA433 Övning Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Theodor Lalér
13:00 - 16:00 MC238 Övning Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Wilhelm Hansson
v 8 Må 2019-02-18 v 8
13:00 - 16:00 MB503 Seminarium Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Wilhelm Hansson
  To 2019-02-21
10:00 - 14:00 MA432 Övning Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Theodor Lalér
10:00 - 14:00 MC224 Övning Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist
10:00 - 14:00 ME358 Övning Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Wilhelm Hansson
  Fr 2019-02-22
10:00 - 13:00 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Salstentamen. Obl. anmälan via Studiewebben 1-3 v före. Se exakt tid och sal vid anmälan.
v 9 Må 2019-02-25 v 9
14:00 - 17:00 MC227 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm Föreläsning 1. Delkursintroduktion.
  To 2019-02-28
10:00 - 12:00 MC219 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell Litteraturseminarium
13:00 - 15:00 MC313 Seminarium Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell Litteraturseminarium
14:00 - 16:00 MC347 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Theodor Lalér Litteraturseminarium
v 10 Må 2019-03-04 v 10
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm
14:00 - 16:00 MB505 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm
  To 2019-03-07
08:00 - 11:00 MC546 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Theodor Lalér
10:00 - 13:00 MC243 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell
14:00 - 17:00 ME358 Seminarium Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell
16:00 - 18:00 MC549 Examinationer Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist Omexamination
v 11 Må 2019-03-11 v 11
10:00 - 12:00 MC227 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm
  Ti 2019-03-12
13:00 - 16:00 MC331 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist Resttillfälle 1
  On 2019-03-13
10:00 - 12:00 MC224 Seminarium Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell
  To 2019-03-14
10:00 - 12:00 MC313 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Theodor Lalér
10:00 - 12:00 MC544 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell
v 12 Må 2019-03-18 v 12
10:00 - 13:00 MC213 Föreläsning Grupp1, Grupp2, Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm
  To 2019-03-21
10:00 - 13:00 MC219 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell
10:00 - 13:00 MC313 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Theodor Lalér
14:00 - 17:00 MC546 Seminarium Grupp3 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell
v 13 Må 2019-03-25 v 13
09:00 - 12:00 ME355 Seminarium Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Stefan Rimm Akademiskt skrivande
  On 2019-03-27
10:00 - 15:00 ME452 Seminarium Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell, Theodor Lalér
v 14 Må 2019-04-01 v 14
14:00 - 17:00 MC538 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Fredrik Söderquist Resttillfälle 2
  Ti 2019-04-02
14:00 - 16:00 ME452 Föreläsning Grupp1, Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
  On 2019-04-03
10:00 - 12:00 MC221 Retorik A Retorisk kritik I
  To 2019-04-04
10:00 - 12:00 MC329 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
10:00 - 12:00 MC331 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Wilhelm Hansson
13:00 - 15:00 ME452 Föreläsning Grupp1, Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
  Fr 2019-04-05
10:00 - 12:00 Retorik A
v 15 Må 2019-04-08 v 15
12:00 - 14:00 MC331 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
14:00 - 16:00 MC329 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Wilhelm Hansson
  Ti 2019-04-09
17:00 - 20:00 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik I Salsomtentamen. Obl. anmälan via Studiewebben 1-3 v före. Se exakt tid och sal vid anmälan.
  To 2019-04-11
10:00 - 12:00 ME452 Föreläsning Grupp1, Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
  Fr 2019-04-12
08:00 - 12:00 MC246 Retorik A Retorikens grunder i teori och praktik II Alexander Stagnell Resttillfälle
v 16 Må 2019-04-15 v 16
10:00 - 13:00 ME552 Seminarium Retorik A Retorisk kritik I Maria Wolrath-Söderberg
  Ti 2019-04-16
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Grupp1, Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm, Wilhelm Hansson
  To 2019-04-18
09:00 - 11:00 MC213 Föreläsning Grupp1, Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
v 17 Ti 2019-04-23 v 17
14:00 - 16:00 MC224 Seminarium Grupp1 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
14:00 - 16:00 MC331 Seminarium Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Wilhelm Hansson
  To 2019-04-25
10:00 - 12:00 ME452 Föreläsning Grupp1, Grupp2 Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm
  Fr 2019-04-26
10:00 - 12:00 MC224 Seminarium Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm Superseminarium
v 18 Må 2019-04-29 v 18
13:00 - 16:00 MA331 Seminarium Retorik A, Retorik, medborgarskap och hållbar utveckling Retorik och samhälle I Anders Ullholm, Fredrik Söderquist, Maria Dahlin, Wilhelm Hansson
  To 2019-05-02
09:00 - 14:00 ME452 Seminarium Retorik A Retorisk kritik I Anders Ullholm, Wilhelm Hansson
v 19 Må 2019-05-06 v 19
15:00 - 18:00 MB503 Föreläsning Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
  Ti 2019-05-07
12:00 - 15:00 MA331 Föreläsning Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
  To 2019-05-09
10:00 - 13:00 MC318 Seminarium Grupp A Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell
10:00 - 13:00 ME452 Seminarium Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
v 20 Må 2019-05-13 v 20
13:00 - 16:00 MC227 Föreläsning Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
  Ti 2019-05-14
10:00 - 13:00 MB505 Seminarium Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
10:00 - 13:00 MC318 Seminarium Grupp A Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell
  Fr 2019-05-17
10:00 - 13:00 MC216 Seminarium Grupp A Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell
10:00 - 13:00 ME452 Seminarium Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
v 21 Må 2019-05-20 v 21
13:00 - 16:00 MB505 Föreläsning Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
  To 2019-05-23
10:00 - 13:00 MC213 Seminarium Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
10:00 - 13:00 MC518 Seminarium Grupp A Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell
v 22 Må 2019-05-27 v 22
13:00 - 16:00 MB503 Föreläsning Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
  Ti 2019-05-28
10:00 - 13:00 MA331 Seminarium Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
10:00 - 13:00 MB503 Seminarium Grupp A Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell
  Fr 2019-05-31
09:00 - 12:00 MB505 Seminarium Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
13:00 - 16:00 MB505 Seminarium Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist Filmvisning
v 23 Må 2019-06-03 v 23
12:00 - 15:00 MA434 Seminarium Grupp A Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell
  Ti 2019-06-04
13:00 - 16:00 LO-215 Seminarium Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Fredrik Söderquist
  Fr 2019-06-07
09:00 - 13:00 MB503 Examinationer Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell, Fredrik Söderquist Grupp A håller ex-tal och grupp B är publik
14:00 - 18:00 MB503 Examinationer Grupp A, Grupp B Retorik A Retorisk kritik II Alexander Stagnell, Fredrik Söderquist Grupp B håller ex-tal och grupp A är publik