2019-01-21 +6 månader   Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörspro... Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Undervisningstyp Kurs Delkurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MC213 Introduktion Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou
14:00 - 16:00 MC213 Introduktion Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Lina Nyroos
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
15:00 - 17:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
10:00 - 12:00 ME355 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
12:00 - 14:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Hanna Lundquist
13:00 - 15:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
09:00 - 11:00 MB503 Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou Gästföreläsare Sebastian Stecki
12:00 - 14:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
12:00 - 14:00 MC518 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
12:00 - 14:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
12:00 - 14:00 MC518 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Hanna Lundquist
12:00 - 14:00 ME552 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
12:00 - 14:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
14:00 - 16:00 MC518 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Skriva: praktik och teori Elisabeth Drion
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Karin Milles
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Elisabeth Drion
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
14:00 - 16:00 MC213 Redovisning Kommunikation i teori och praktik I, Kommunikation i teori och praktik II, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet, Svenska B, Svenska C Karin Milles, Lotten Kågerman, Mats Landqvist, Paulina Nyman, Per Ledin, Stina Hållsten, Ulf Larsson, Zoe Nikolaidou Redovisning av C-uppsatser
14:00 - 16:00 MC318 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
12:00 - 14:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Inger Midmo
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Maria Eklund Heinonen
10:00 - 12:00 MC318 Introduktion Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou Gästföreläsare Karin Ekholm
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
14:00 - 16:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
10:00 - 12:00 MC213 Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
10:00 - 12:00 MC213 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
14:00 - 16:00 ME452 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språk och samhälle Hanna Lundquist
08:00 - 10:00 LOGOS-221 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet, Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Språkbeskrivning, Språkbeskrivning, Språkets form, funktion och betydelse, Språkets form, funktion och betydelse Kajsa Sköldvall
10:00 - 12:00 LOGOS-221 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet, Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Språkbeskrivning, Språkbeskrivning, Språkets form, funktion och betydelse, Språkets form, funktion och betydelse Kajsa Sköldvall
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 Introduktion Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou
Inställt
10:00 - 12:00 MA624 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet, Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Språkbeskrivning, Språkbeskrivning, Språkets form, funktion och betydelse, Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 MC221 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 MA636 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet, Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Språkbeskrivning, Språkbeskrivning, Språkets form, funktion och betydelse, Språkets form, funktion och betydelse Johanna Prytz
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 ME358 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 13:00 Salstentamen Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Ordinarie salstenta
10:00 - 12:00 MA331 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet, Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 1), Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) Språkbeskrivning, Språkbeskrivning, Språkets form, funktion och betydelse, Språkets form, funktion och betydelse Kajsa Sköldvall
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Johanna Prytz
14:00 - 16:00 ME358 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
14:00 - 16:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
10:00 - 12:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Frej Persson
12:00 - 14:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos
10:00 - 12:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
14:00 - 16:00 MC216 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
10:00 - 12:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
12:00 - 14:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos
10:00 - 12:00 ME452 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos
12:00 - 14:00 MC544 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou Gästföreläsare Miriam Ekwurtzel och Stina Wernstedt
10:00 - 13:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos
17:00 - 20:00 Salstentamen Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Språkets form, funktion och betydelse Omtenta salstenta
10:00 - 12:00 ME355 Föreläsning Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
10:00 - 12:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
10:00 - 12:00 ME556 Introduktion Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Programintroduktion Zoe Nikolaidou Gästföreläsare Johanna Engholm och Sophie From
14:00 - 16:00 ME556 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Mats Landqvist
12:00 - 16:00 MC544 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande, Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos
14:00 - 16:00 MA432 Seminarium Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande inom Kommunikatörsprogrammet Texter och samtal Lina Nyroos