2019-01-21 +6 månader   Masterprogram i konstvetenskap Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Undervisningstyp Kurs Person Anmärkning
10:00 - 12:00 MC541 Föreläsning Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
10:00 - 12:00 MC243 Seminarium Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
10:00 - 12:00 MC538 Seminarium Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
09:00 - 12:00 Studiebesök Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson Stockholm Konst, Hantverkargatan 2H
10:00 - 12:00 MC538 Seminarium Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
10:00 - 12:00 MC538 Seminarium Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
09:00 - 16:00 Studiebesök Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson Fittja. Start 09.30 på högskolan
13:00 - 17:00 Studiebesök Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson 13.30-16.45 Statens konstråd, Hälsingegatan 45
09:00 - 10:00 MC322 Seminarium Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
10:00 - 12:00 MC322 Seminarium Konst i det offentliga rummet Håkan Nilsson
13:00 - 15:00 MC538 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod
13:00 - 15:00 Studiebesök Konst, kritik och kris Katarina Macleod Thielska galleriet
12:00 - 14:00 MC243 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod
13:00 - 15:00 MC549 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod
13:00 - 15:00 MC347 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod
14:00 - 16:00 MC313 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod
10:00 - 12:00 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod Lokal: Primus, PA239
12:00 - 16:00 MC538 Seminarium Konst, kritik och kris Katarina Macleod
14:00 - 16:00 Konstvetenskap, avancerad nivå Håkan Nilsson Högre seminarium PA239
09:00 - 12:00 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner Kursstart v. 14. 1 april kl 09.00. Östasiatiska Museet.OBS! Huvudelen av kursen sker utanför campus, se kursöversikt!
13:00 - 16:00 Föreläsning Exponeringens effekter Annika Öhrner Östasiatiska museet, hörsalen Beijing. 13.15. För doktorander 14.30-15.30
10:00 - 12:00 Föreläsning Exponeringens effekter Annika Öhrner Konstbiblioteket
15:00 - 17:00 Föreläsning Exponeringens effekter Annika Öhrner Nationalmuseum, Mässen
09:00 - 11:00 Föreläsning Exponeringens effekter Annika Öhrner 09.30 Nationalmuseum, Mässen
09:00 - 12:00 Föreläsning Exponeringens effekter Annika Öhrner Östasiatiska museet
14:00 - 16:00 Konstvetenskap, avancerad nivå Dan Karlholm Högre seminarium PA239
18:00 - 20:00 Studiebesök Exponeringens effekter Annika Öhrner Moderna Museet, Vernissage Irving Penn
10:00 - 16:00 Studiebesök Exponeringens effekter Annika Öhrner Moderna Museet
10:00 - 12:00 MC541 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner
15:00 - 16:00 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner Högre seminariet. Primula, PA239
13:00 - 14:00 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner Moderna Museet, Pontus visningsmagasin
10:00 - 12:00 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner Östasiatiska museet
13:00 - 15:00 MC219 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner
14:00 - 16:00 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner, Marta Edling Högre seminarium, Primula PC249
09:00 - 16:00 Seminarium Exponeringens effekter Annika Öhrner Nationalmusuem 09.30
15:00 - 16:00 Studiebesök Exponeringens effekter Annika Öhrner Textinlämning 15.00
14:00 - 16:00 MC549 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
14:00 - 16:00 Seminarium Konstvetenskap, avancerad nivå Håkan Nilsson Advanced seminar PA239
14:00 - 16:00 Seminarium Konstvetenskap, avancerad nivå Katarina Macleod Högre seminariet PC249
13:00 - 15:00 MC541 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
16:00 - 17:00 Deadline Konstvetenskapliga tolkningstraditioner Deadline uppladdning av synopsisutkast kl 16.30
14:00 - 16:00 Seminarium Konstvetenskap, avancerad nivå Katarina Macleod Högre seminariet PC249
10:00 - 12:00 MC246 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
14:00 - 16:00 MC549 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
14:00 - 16:00 Seminarium Konstvetenskap, avancerad nivå Dan Karlholm Högre seminariet PC249
10:00 - 12:00 MC233 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
13:00 - 15:00 ME552 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
12:00 - 14:00 MC329 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
15:00 - 17:00 MA208 Seminarium Konstvetenskapliga tolkningstraditioner
14:00 - 15:00 Deadline Konstvetenskapliga tolkningstraditioner Deadline kl 15 uppladdning synopsis
13:00 - 15:00 Seminarium Konstvetenskap, avancerad nivå Katarina Macleod Högre seminariet PA239
09:00 - 15:00 Konstvetenskap, avancerad nivå Charlotte Bydler
Symposium MA 796