Tid
Lokal
Plats
Undervisningstyp
Grupp, Helklass
Kurs
Delkurs
Moment
Person
Egen text
Anmärkning
Utrustning
v 5 Ons 2024-01-31 v 5
14:00 - 16:00 MA432 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp2 Personlig professionell utveckling I Sylwia Koziel S1
14:00 - 16:00 MC329 - O-sittning Seminarium Grupp1 Personlig professionell utveckling I Ylva Spånberger Weitz S1
14:00 - 16:00 ME556 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp3 Personlig professionell utveckling I Sofia Ågren S1
v 8 Ons 2024-02-21 v 8
12:00 - 14:00 MA434 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp1 Personlig professionell utveckling I Ylva Spånberger Weitz S2
v 9 Tis 2024-02-27 v 9
10:00 - 12:00 MA443 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp3 Personlig professionell utveckling I Sofia Ågren
v 10 Ons 2024-03-06 v 10
14:00 - 16:00 MA434 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp2 Personlig professionell utveckling I Sylwia Koziel S2
v 13 Tis 2024-03-26 v 13
12:00 - 14:00 MA318 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp1 Personlig professionell utveckling I Ylva Spånberger Weitz S3
12:00 - 14:00 MA434 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp2 Personlig professionell utveckling I Sylwia Koziel S3
12:00 - 14:00 MA443 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp3 Personlig professionell utveckling I Sofia Ågren S3
v 22 Ons 2024-05-29 v 22
12:00 - 15:00 MA432 - Nya lärmetoder (runda bord) Seminarium Grupp1 Personlig professionell utveckling I Ylva Spånberger Weitz S4. 1:1 ses kl 12-13, 1:2 kl 13-14, 1:3 kl 14-15
12:00 - 15:00 MC346 Seminarium Grupp3 Personlig professionell utveckling I Sofia Ågren S4. 3:1 ses kl 12-13, 3:2 kl 13-14, 3:3 kl 14-15
13:00 - 16:00 MC329 - O-sittning Seminarium Grupp2 Personlig professionell utveckling I Sylwia Koziel S4. 2:1 ses kl. 13-14, 2:2 kl. 14-15, 2.3 kl. 15-16
  Fre 2024-05-31
14:00 - 16:00 Zoom Seminarium Personlig professionell utveckling I Sofia Ågren Uppsamlingsseminarium Termin 1