Tid Undervisningstyp Grupp, Helklass Kurs Delkurs Person Anmärkning
v 3 Mån 2021-01-18 v 3
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Lars Degerstedt Introduktion till digital innovation
  Tis 2021-01-19
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Lars Degerstedt Tjänstelogik och digital tjänsteinnovation
  Tors 2021-01-21
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Lars Degerstedt Analys av digital innovation
v 4 Mån 2021-01-25 v 4
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Lars Degerstedt Innovationsprocesser och informationssystem
  Tis 2021-01-26
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Lars Degerstedt Värdefångst och immaterialrätt vid innovation
  Tors 2021-01-28
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Lars Degerstedt Tjänstesystem i Smarta städer
v 5 Mån 2021-02-01 v 5
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Hugo Quisbert Tekniskt entreprenörskap och innovationsstrategi
  Tis 2021-02-02
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Hugo Quisbert Grön innovation
  Fre 2021-02-05
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Helge Hüttenrauch Tech Brief: Ny teknik
v 6 Mån 2021-02-08 v 6
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Helge Hüttenrauch Tech Brief 1: Ny teknik
  Tis 2021-02-09
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Hugo Quisbert Tech Brief 1: Ny teknik
  Ons 2021-02-10
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Hugo Quisbert Tech Brief 1: Ny teknik
  Tors 2021-02-11
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Hugo Quisbert Tech Brief 1: Ny teknik
v 7 Mån 2021-02-15 v 7
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Avslutande arbete med individuell analys
  Tis 2021-02-16
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Avslutande arbete med individuell analys
  Ons 2021-02-17
09:00 - 17:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Digital innovation, Digital innovation Avslutande arbete med individuell analys
  Tors 2021-02-18
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Lars Degerstedt Introduktion till verksamhetsutveckling och digitalisering
  Fre 2021-02-19
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Lars Degerstedt IS, verksamhetsprocesser och IT-stöd
v 8 Mån 2021-02-22 v 8
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Lars Degerstedt IS, Verksamhetsprocesser och IT-stöd, del 2
  Tis 2021-02-23
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Modellering av affärsprocesser och IT-stöd
  Ons 2021-02-24
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Lars Degerstedt Obligatorisk gästföreläsning
  Tors 2021-02-25
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering teoretisk analys
  Fre 2021-02-26
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering teoretisk analys
v 9 Mån 2021-03-01 v 9
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Affärssystem
  Tis 2021-03-02
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering teoretisk analys
  Ons 2021-03-03
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering teoretisk analys
  Tors 2021-03-04
13:00 - 17:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Lars Degerstedt Agil arbetsmetod
  Fre 2021-03-05
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering teoretisk analys
v 10 Mån 2021-03-08 v 10
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Självständigt arbete i grupp
  Tis 2021-03-09
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Självständigt arbete i grupp
  Ons 2021-03-10
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Självständigt arbete i grupp
  Tors 2021-03-11
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Självständigt arbete i grupp
  Fre 2021-03-12
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Självständigt arbete i grupp
v 11 Mån 2021-03-15 v 11
11:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Informationsmodellering: ER-modellering och taxonomier
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Informationsmodellering ur verksamhetens perspektiv
  Tis 2021-03-16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Tech Brief 1: Affärssystem
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Tech Brief 1: Affärssystem
  Ons 2021-03-17
16:00 - 17:00 Digital undervisning, Gästföreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Obligatorisk gästföreläsning VUD
  Tors 2021-03-18
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Tech Brief 2: Transaktionsstödjande databaser med SQL
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Tech Brief 2: Transaktionsstödjande databaser med SQL
  Fre 2021-03-19
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Tech Brief 2: Transaktionsstödjande databaser med SQL
v 12 Mån 2021-03-22 v 12
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Verksamhetsutveckling och digitalisering, Verksamhetsutveckling och digitalisering Hugo Quisbert Tech Brief 2: Transaktionsstödjande databaser med SQL
  Tors 2021-03-25
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Lars Degerstedt Introduktion till Business intelligence
v 13 Mån 2021-03-29 v 13
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Lars Degerstedt Business intelligence, databaser och big data
  Ons 2021-03-31
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Lars Degerstedt Dimensionsmodellering av data warehouse
v 14 Ons 2021-04-07 v 14
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Lars Degerstedt Fallstudier med dimensionsmodellering
  Fre 2021-04-09
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Handledning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Lars Degerstedt Fallstudier med dimensionsmodellering
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Handledning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Lars Degerstedt Fallstudier med dimensionsmodellering
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Hugo Quisbert SQL för beslutsstödsystem
  Tis 2021-04-13
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Hugo Quisbert Tech Brief 1: SQL för dimensionsmodellering, del 1
  Tors 2021-04-15
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Hugo Quisbert Tech Brief 1: SQL för dimensionsmodellering, del 2
  Fre 2021-04-16
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Hugo Quisbert Tech Brief 1: SQL för dimensionsmodellering, del 2
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Föreläsning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Designprinciper för datavisualisering och Introduktion till Qlik Sense
  Tis 2021-04-20
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Tech Brief 2: Introduktion till Qlik Sense
  Tors 2021-04-22
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Tech Brief 3: Visuell dataanalys med Qlik Sense
  Fre 2021-04-23
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Tech Brief 3: Visuell dataanalys med Qlik Sense
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Föreläsning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Tech Brief 4: avancerad BI med maskininlärning
  Tis 2021-04-27
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Tech Brief 4: avancerad BI med maskininlärning
  Ons 2021-04-28
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Övning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Business intelligence, Business intelligence Helge Hüttenrauch Tech Brief 4: avancerad BI med maskininlärning
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Introduktion Branschfördjupning: E-turism
  Tis 2021-05-04
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Det digitala turismlandskapet, onlinematerial
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Gustaf Onn Crash-course i Turism för MIT
  Ons 2021-05-05
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Det digitala turismlandskapet, onlinematerial
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Föreläsning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Obligatorisk gästföreläsning
  Tors 2021-05-06
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Det digitala turismlandskapet, onlinematerial
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Fallstudie av digital marknadsföring
  Fre 2021-05-07
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Det digitala turismlandskapet, onlinematerial
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Den digitala besökaren, onlinematerial
  Tis 2021-05-11
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Den digitala besökaren, onlinematerial
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Hugo Quisbert Datamodellering för E-turism
  Ons 2021-05-12
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Den digitala besökaren, onlinematerial
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
  Tis 2021-05-18
09:00 - 12:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
13:00 - 16:00 Digital undervisning, Workshop Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Utmaningar och trender inom E-turism
  Ons 2021-05-19
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
  Tors 2021-05-20
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
  Fre 2021-05-21
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
  Tis 2021-05-25
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
10:00 - 16:00 Digital undervisning, Handledning Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Återkoppling på projektarbete
  Ons 2021-05-26
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
  Tors 2021-05-27
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
  Fre 2021-05-28
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Grupparbete, Projektarbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Projekt i grupp
v 22 Tis 2021-06-01 v 22
10:00 - 12:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp A Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Lars Degerstedt Studentredovisningar
13:00 - 15:00 Digital undervisning, Redovisning Grupp B Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Hugo Quisbert Studentredovisningar
  Ons 2021-06-02
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Tid för arbete med individuell analys
  Tors 2021-06-03
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Tid för arbete med individuell analys
  Fre 2021-06-04
09:00 - 16:00 Digital undervisning, Eget arbete Digital affärsutveckling 2, Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Branschfördjupning: E-turism, Branschfördjupning: E-turism Tid för arbete med individuell analys